Als het om klimaatneutraliteit gaat, geldt de volgende stelregel: hoe eerder, hoe beter. Daarom besloot het logistieke bedrijf Kühne+Nagel om de complete verlichtingsinstallatie op twee logistieke locaties in Noord-Duitsland te renoveren. De reden hiervoor is het grote CO2- en kostenbesparingspotentieel. Deze besparingen kunnen worden bewerkstelligd door over te stappen op zeer efficiënte en geconnecteerde LED-systemen. TRILUX heeft dit - als full-serviceprovider - kunnen realiseren door alle ruimtes in recordtijd om te bouwen, inclusief lichtmanagement en IoT-functies.

Twee logistieke knooppunten met één missie: meer duurzaamheid

Onze taak was duidelijk en eenvoudig, maar ook complex en omvangrijk: de gehele verlichtingsinstallatie op twee logistieke locaties van Kühne+Nagel in Obergeorgswerder en Altenwerder (Duitsland) toekomstbestendig renoveren. Concreet betekende dit: elke ruimte, van de overslag- en verpakkingszones tot het magazijn en de buitenterreinen, uitrusten met op maat gemaakte, efficiënte verlichtingsoplossingen. Natuurlijk inclusief de netwerken, het lichtbeheer en de Cloudverbinding. Dankzij ons brede portfolio konden we alle vereisten vanuit één bron implementeren. In Obergeorgswerder werden de armaturen in de binnenliggende ruimtes in een netwerk opgenomen met het LiveLink Premium-lichtmanagementsysteem, dat is ontworpen om grote projecten met een willekeurig aantal lichtpunten te besturen en te bewaken. Door dit systeem te combineren met aanwezigheids- en daglichtsensoren, kunnen de energiekosten met ongeveer 26 procent worden verlaagd in vergelijking met een ongereguleerde LED-oplossing. Voor het buitenterrein is LiveLink Outdoor gebruikt.

De LED-shuttle - prestatie in lichtlijn per kilometer

Een van de "grootste brokken" in Obergeorgswerder: de renovatie van 44.000 m2 overslagruimte in de in totaal vijf hallen. De eerste stap was het demonteren en afvoeren van de 7,5 km oude lichtlijn. Daarna werd 7,5 km van onze E-Line Next LED geïnstalleerd. Dit ging bijzonder snel, eenvoudig en duurzaam dankzij onze LED-shuttle. Het principe: de armaturen worden niet individueel verpakt of als bundel op pallets verzonden (zoals gebruikelijk), maar al in een eerder stadium voorgemonteerd op een vijf meter lang transportsysteem op wielen, dit nagenoeg zonder verpakkingsmateriaal. Vervolgens bezorgt een vrachtwagen de order aan de klant. Dit vereenvoudigt en versnelt het installatieproces aanzienlijk, aangezien de LED-modules niet uitgepakt hoeven te worden en er ook geen afval afgevoerd hoeft te worden. In Obergeorgswerder kon de volledige renovatie van alle armaturen, inclusief de 7,5 km lange lichtlijn, in slechts acht weken worden uitgevoerd zonder de dagelijkse operationele werkzaamheden te onderbreken.

Toekomstbestendige opzet - predictive maintenance en heatmapping

Door de armaturen te connecteren en met de Cloud te verbinden, kan het volledige verlichtingssysteem gemakkelijk worden bediend en bewaakt. Onze digitale dienst „TRILUX Light Monitoring“ bewaakt en analyseert de bedrijfsparameters van elk afzonderlijk lichtpunt in het verlichtingsnetwerk. Deze gegevens vormen de basis voor predictive maintenance, dat is gebaseerd op werkelijke behoeften in plaats van vaste intervallen. Dit verlaagt de kosten en verhoogt de veiligheid. Nog een grote stap richting de toekomst: de oplossingen in Obergeorgswerder zijn IoT-ready en uitgerust met krachtige 3D-sensoren voor zogenaamde heatmapping via Plug & Play. De routes van personen en voertuigen in de hallen worden vastgesteld en als grafische frequentieverdeling op de plattegrond van het gebouw weergegeven. Op deze manier kunnen hotspots en gevarenzones worden geïdentificeerd en geëlimineerd.

Vandaag meer duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid - en alle vrijheid voor morgen

De renovatie heeft over de hele linie zijn vruchten afgeworpen: door over te stappen op energiezuinige LED-technologie met lichtmanagement worden de exploitatiekosten op beide locaties aanzienlijk verlaagd. Een vergelijking van de elektriciteitskosten in oktober 2020 (na de renovatie) ten opzichte van oktober 2019 (een jaar voor de renovatie) laat een verlaging van de elektriciteitskosten zien van circa 30 procent. Tegelijkertijd is de lichtkwaliteit sterk toegenomen, soms met verrassende effecten. In Obergeorgswerder voelen dove medewerkers zich nu veel veiliger in hun werkomgeving dankzij de hogere lumenpakketten. En als het gaat om toekomstige levensvatbaarheid, blijft er niets te wensen over. Met heatmapping heeft Kühne+Nagel al een Location Based Service voor de verlichting geïmplementeerd en kunnen de systemen op elk moment via Plug & Play worden ge-upgrade met extra IoT-componenten. Wij zijn van mening: wij zijn vandaag op weg naar toekomst.