De C02 uitstoot van gebouwen moet de komende jaren drastisch omlaag. De overheid voert een wet- en regelgeving in waarmee gebouweigenaren aangezet worden om energiebesparende maatregelen door te voeren. Door de grote invloed van verlichting op het energieverbruik en de korte terugverdientijden is het upgraden naar moderne ledverlichting een voor de hand liggende – soms zelfs verplichte - investering. In onze whitepaper 'wet- en regelgeving Nederland 2020' zetten wij de belangrijkste wet- en regelgeving in Nederland op een rijtje, welke een raakvlak hebben met verlichting.

De onderwerpen in deze whitepaper

  • Energielabel C verplicht voor kantoren vanaf 2023
  • Activiteitenbesluit milieubeheer / Wet milieubeheer
  • Informatieplicht energiebesparing
  • Erkende Maatregelen Energiebesparing (EML)
  • Uitfasering lichtbronnen
  • Subsidieregelingen 2020