VOOR ONZE NATUUR EN ONS MILIEU

Klimaat- en milieubescherming genieten bij TRILUX de hoogste prioriteit. Op product- en productieniveau.
In 2025 zullen alle productievestigingen van TRILUX in Duitsland klimaatneutraal zijn.

AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN

TRILUX zet grote stappen vooruit. Het doel op lange termijn is een klimaatneutrale bedrijfsactiviteit over de hele waardeketen (scope 1, 2 en 3). Onze duurzaamheidsstrategie omvat de volgende drie stappen:

1. reductie van scope 1 en 2 (naar analogie met SBTi)

  • Absolute reductie van min. 2,5 % per jaar tot 4,2 % per jaar
  • Dat stemt overeen met een reductie van 15 % tot 25,2 % tegen 2025

2. vrijwillig commitment voor de reductie van scope 3

  • 2,5 % per jaar in nog te bepalen gebieden

3. energie-efficiëntie

  • Verdere verhoging van het aandeel van hernieuwbare energieën in het totale energieverbruik

 

ACTUELE MAATREGELEN

Dit doen we om onze eigen klimaatbalans te verbeteren

  1. Afvalvoorkoming
  2. Klimaatvriendelijke mobiliteit
  3. Optimalisatie van de verpakkingen
  4. Jaarlijkse optimalisatie van de productie-installaties in het kader van het continue verbeteringsproces in het kwaliteits- en energiebeheer
  5. Fotovoltaïsche installatie op het EDC-gebouw
  6. Gebruik van CO2-neutraal geproduceerd hygiënepapier (BlackSatino)

DUURZAME VERLICHTING

Kunstmatige verlichting is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Door ons streven naar efficiëntie en onze invloed op het energieverbruik van onze klanten maken wij nu al een groot verschil in de strijd tegen de klimaatverandering. LED-armaturen en lichtsturingssystemen vormen de basis voor verlichtingsoplossingen met een hoge lichtkwaliteit, een voorbeeldige energiebalans en een lange levensduur.

Indrukwekkend voorbeeld: een conventionele armatuur stoot over haar hele gebruiksduur ongeveer één ton CO2* uit, een LED-armatuur slechts 0,5 ton. TRILUX brengt jaarlijks 5.000.000 LED-armaturen op de markt. Dat komt neer op een besparing van ongeveer 2.500.000 ton CO2 per jaar! Dat is ongeveer even veel als de CO2-uitstoot van 500.000 personenauto's over een jaar (middenklasseauto's met benzinemotor, 15.000 km) of 0,6 procent van de totale besparingsdoelstelling van Duitsland tegen 2030.

ECOLOGISCH LICHT

Aangezien LED's kleine, puntvormige lichtbronnen zijn, kan hun licht gerichter worden gestuurd en verdeeld dan dat van conventionele lampen. TRILUX-armaturen verminderen verblinding en voorkomen ongewenste lichtverstrooiing. Dat maakt ze duurzaam in vele opzichten: meer controle over de lichtverdeling voorkomt bijvoorbeeld bij straatverlichting onaangenaam strooilicht in de woonruimten van de omwonenden. Hun welzijn en slaapkwaliteit lijden er niet onder. Met een nauwkeurige lichtverdeling kan lichtvervuiling, of lichtsmog, voorkomen worden, aangezien het licht alleen daar schijnt waar het nodig is. Het feit dat ongewenste lichtuitstraling bij LED-armaturen beperkt is tot het minimum, draagt aanzienlijk bij tot de leefbaarheid van de omgeving in de stad en op het platteland.

ECONOMISCHE BASIS

Buitenverlichting is een essentiële voorwaarde voor de waardecreatie in onze 24-uurseconomie. Kunstlicht legt de basis voor industrie, nijverheid, landbouw en handel na zonsondergang. Verlichte circulatieruimten zijn daarbij van onmisbaar belang. Ten slotte hebben ze invloed op alle levensgebieden. In het donker is er geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, cultuur of sport. Buitenverlichting vermindert effectief het risico op ongevallen, kan vandalisme tegengaan en het subjectieve veiligheidsgevoel verbeteren.

SLIMME STADSONTWIKKELING

LED-verlichtingstechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame stadsontwikkeling. De combinatie van LED-armaturen en digitale lichtsturing biedt een interessante hardwarebasis voor de integratie van andere functies in het kader van de smart city. Daardoor worden steden ecologischer, comfortabeler en sociaal inclusiever. Aangezien armaturen min of meer gelijkmatig over de stad verdeeld worden en per definitie gepaard gaan met stroomvoorziening, kunnen ze ook ingezet worden voor functies die veel verder gaan dan alleen verlichting. LED-armaturen fungeren nu al als oplaadstations voor e-mobiliteit, of worden uitgerust met sensoren om milieu- en verkeersgegevens te registreren, of met camera's of communicatiemodules voor wifi of radiocommunicatie, en hardware voor parkeerbeheer- en verkeersgeleidingssystemen. Ze kunnen onder meer helpen bij het oplossen van verkeers-, lucht- en afvalproblemen en steden helpen om een groene stad te worden.

INSECT- EN DIERVRIENDELIJK

Het licht van straatarmaturen heeft een directe invloed op flora en fauna. Het opperste gebod bij alle nieuwe installaties en moderniseringen is voor TRILUX: zo veel licht als nodig, zo weinig mogelijk licht. LED-armaturen lenen zich daartoe het best, omdat hun licht bijzonder goed kan worden gestuurd, geschakeld en gedimd. Dat kan ook nachtactieve dieren en insecten beschermen. Kortgolvig licht in het blauwe en UV-bereik is aanlokkelijk voor vele soorten. Warmwitte LED's (kleurtemperatuur 3. 000-2.700 Kelvin) met slechts weinig kortegolvige straling zijn daarentegen insectvriendelijk. Onderzoeksprojecten bevestigen dat deskundig geplande buitenverlichting met LED's een minder groot risico inhoudt voor insecten, vleermuizen, vogels, vissen en amfibieën dan conventionele lampen.

VISIONAIR ONDERZOEK

Onze dochteronderneming Pacelum ontwikkelt unieke verlichtingsoplossingen voor dieren en planten. Om de invloed van het licht in realistische omstandigheden te onderzoeken, kweken we sinds 2018 slaplanten in de wereldberoemde testtunnel Hagerbach V-S-H in Flums Hochwiese, Zwitserland. We doen uitvoerige tests om verschillende theorieën, modellen en simulaties te testen, om de groei ondergronds te optimaliseren.

* De Corporate Carbon Footprint (CCF) werd opgesteld volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. Alle emissies worden uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dat betekent dat er bij de berekening niet alleen rekening wordt gehouden met CO2, maar ook met zes andere broeikasgassen die gereglementeerd zijn in het Kyoto-protocol: CH4, N2O, HFC's, PFC's, SF6, NF3. Deze worden omgezet in het aardopwarmingsvermogen van CO2 en vormen CO2-equivalenten (CO2e). Om taalkundige redenen gebruiken wij echter het begrip CO2.

Downloads

Andere onderwerpen

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.