VOOR DE SAMENLEVING

TRILUX speelt een doorslaggevende rol in de transformatie naar een hulpbronbesparende, inclusieve economie en samenleving.
En dat al meer dan 110 jaar.

 

VERANTWOORDELIJKHEID UITDRAGEN

Als middelgroot, onafhankelijk, regionaal verankerd familiebedrijf hebben wij vanaf de oprichting van de onderneming onze verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, onze klanten en de maatschappij opgenomen. Al decennia investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling. Zo stellen we de toekomst van TRILUX en daarmee die van zijn medewerkers en leveranciers veilig. Ons sociaal engagement wordt gekenmerkt door permanente ondersteuning van sociale en culturele projecten, zowel lokaal als internationaal. Door intensief commissiewerk, public relations en verenigingswerk (Lighting Europe en ZVEI-werkgroepen voor duurzaamheid) leveren we onze bijdrage voor de verlichtingsindustrie.

 

REGIONAAL VERANKERD

TRILUX engageert zich voor de lichtregio Sauerland. Wij hebben hier een goed netwerk en zijn actief in talrijke organisaties, bijvoorbeeld als stichtend lid van lichtforum.nrw. Met het project Speed optimaliseerde TRILUX zijn productie en logistiek, om de vestiging in het Duitse Sauerland goed te wapenen voor de toekomstige wereldwijde concurrentiestrijd. Door middel van renteloos krediet helpt TRILUX zijn medewerkers bij de aankoop of renovatie van vastgoed in de regio. De Lenze-bedrijfskas biedt financiële steun wanneer nodig. Bij de toekenning van stageplaatsen wordt vooral gekeken naar kinderen van medewerkers. De Wilhelm-Lenze-Stiftung, genoemd naar de stichter van TRILUX, kent beurzen toe om jongeren uit achtergestelde gezinnen in staat te stellen aan de universiteit te studeren.

GOEDE DOELEN

Zich inzetten voor andere mensen is een diepgewortelde behoefte van TRILUX en zijn medewerkers. Wij bieden omvangrijke hulp bij inzamelingsacties voor zieke of hulpbehoevende mensen, maar vooral voor kinderen en jongeren in noodsituaties. Alleen al in 2021 hebben we aan 36 acties van harte deelgenomen. Regionaal of wereldwijd – onze teams nemen deel aan sponsorlopen, fietstochten of liefdadigheidsevenementen. De Shine Night Walk in Londen voor kankeronderzoek of de Nederlandse Roparun voor organisaties en initiatieven om mensen met kanker te helpen, zijn slechts twee van de vele voorbeelden.

 

ÉÉN VOOR ALLEN

Om onszelf, de productievestiging en de regionale omgeving te beschermen, hebben wij in Arnsberg een 18-koppige bedrijfsbrandweer. Die beschikt over krachtige software voor het waarschuwen van de hulpdiensten: het webgebaseerde platform GroupAlarm. Bovendien geeft TRILUX tijdelijk vrij aan collega's die actief zijn bij de plaatselijke brandweer of civiele bescherming.

 

VERTROUWEN OPBOUWEN

Gedrag dat in overeenstemming is met wetten, richtlijnen, erkende normen en vrijwillige verbintenissen in al ons handelen vormt de basis voor het vertrouwen dat alle belanghebbenden hebben in de groep TRILUX. Dat is ook nodig om juridische gevolgen, geldboetes en reputatieschade te voorkomen. Daarom zijn integriteit en compliance voor TRILUX een integrerend bestanddeel van alle processen en activiteiten. Dat geldt voor alle vestigingen binnen en buiten de EU. Het complianceprogramma van TRILUX legt onder andere de nadruk op corruptiepreventie, kartelrecht en verantwoordelijkheid bij de uitvoer. Die thema's zijn opgenomen in de gedragscodeopleiding, die alle medewerkers krijgen.

Andere onderwerpen