ONZE MEDEWERKERS

De mensen bij TRILUX maken van onze onderneming wat ze is. Dag na dag. Daarom spannen we ons in om hen de beste arbeidsvoorwaarden te bieden.

 

SOCIAAL WERKGELEGENHEIDSBELEID

TRILUX stelt wereldwijd 4.037 mensen te werk, waaronder 1.685 in Duitsland (stand: december 2021). Vrouwen vertegenwoordigen 26,4 procent daarvan en mannen 73,6 procent. De gemiddelde leeftijd is 45,7 jaar (stand: juli 2022). Wij garanderen voor elk van hen de naleving van de plaatselijke voorschriften inzake het minimumloon. Het standaard beginloon is bij ons in de regel hoger dan dat van het betreffende land – ongeacht het geslacht. Uitzendkrachten verdienen bij ons in de regel duidelijk meer dan bepaald in de cao.

In vele vestigingen kent TRILUX vrijwillig voordelen toe die verder gaan dan wettelijk voorgeschreven. Werknemers bij ZALUX en bij ICT ZhuHai in China genieten bijvoorbeeld speciale uitkeringen bij de ziekte- en pensioenverzekering.

Voor de vestiging in Arnsberg geldt de cao van de metaal- en elektro-industrie in Noordrijn-Westfalen. Bovendien hebben we een eigen cao voor de toekomst. Samen met de werknemersvertegenwoordiging hebben we voor de personeelsleden uitvoerige overeenkomsten opgesteld en uitgevaardigd.

 

Gelijke kansen en veelzijdigheid

Eerlijke en respectvolle samenwerking is een onmisbare waarde in de ondernemingscultuur van TRILUX. Dat beginsel houdt in dat niemand benadeeld mag worden op grond van zijn geslacht of seksuele identiteit, herkomst, godsdienst of levensbeschouwing, handicap of leeftijd. De Duitse antidiscriminatiewet (AGG, Allgemeine Gleichstellungsgesetz) legt wat dat betreft de basis voor onze verantwoordelijkheid in de omgang met medewerkers. Het gaat er echter niet alleen om discriminatie te voorkomen en gelijke kansen te creëren. TRILUX is van mening dat alle belanghebbenden winnen bij verscheidenheid. Daarom spant de onderneming zich in om de verscheidenheid te bevorderen.

Inclusie is een zaak die ons na aan het hart ligt. Wij stellen personen met een beperking te werk in de toebehorenmontage en werken samen met de vereniging Caritas, de grootste hulporganisatie van Duitsland.

Diversiteit staat voor ons gelijk aan internationaliteit, aangezien onze producten over de hele wereld gebruikt worden. TRILUX heeft ondernemingen, vestigingen en verkooppartners in 58 landen over heel de wereld. Daarin schuilt een enorme culturele veelzijdigheid. Alleen al in de vestiging in Arnsberg zijn 31 nationaliteiten en 20 talen vertegenwoordigd. Wereldwijd zijn we meer dan 30 talen rijk.

Talent bevorderen en potentieel ontwikkelen

Zonder gekwalificeerde medewerkers is een succesvolle ontwikkeling van de activiteit niet mogelijk. Onze branche ondergaat momenteel een ingrijpende technologische en structurele transformatie. Daardoor verandert de behoefte aan knowhow en competenties voortdurend. Om daartegen opgewassen te zijn, investeert TRILUX intensief in de opleiding, bijscholing en continue persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Wij volgen een omvangrijke opleidingsstrategie.

Die is erop gericht medewerkers op alle niveaus in de hiërarchie in staat te stellen de transformatie niet alleen het hoofd te bieden, maar mee vorm te geven. Al onze werknemers in Arnsberg krijgen drie opleidingsdagen per jaar en een uitgebreid opleidingsaanbod - sinds 2011 vooral in onze TRILUX Akademie. In 2021 maakten 17 615 mensen uit binnen- en buitenland gebruik van dit aanbod. Ook alle andere marktdeelnemers kunnen er gebruik van maken. Want alleen in een hooggekwalificeerde marktomgeving blijven we als hightech onderneming opgewassen tegen de toekomst.

PERSPECTIEVEN VOOR JONGE MENSEN

Om gekwalificeerde medewerkers voor ons te winnen, en ook om jonge mensen aantrekkelijke perspectieven op de lange termijn te bieden, geven wij zelf opleidingen in verschillende beroepen. Met het nieuwe toekomstcontract hebben we ons stagequotum zelfs nogmaals verhoogd. Momenteel bereiden 90 jongeren zich bij TRILUX voor op het beroepsleven. Ons eigen technisch opleidingscentrum is voor hen de ideale gelegenheid om brede vakkennis op te doen die beantwoordt aan de actuele stand van de techniek.

Bijzonder praktijkgerichte ondersteuning genieten vakkundig en leidinggevend personeel bij TRILUX in competentieontwikkelingsgroepen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het TRILUX-ideeënmanagement (TIM). Daarmee bevordert en eist de onderneming de gemotiveerde inzet van medewerkers in de hele groep en betrekt ze hen actief bij de vormgeving van hun werkomgeving. Het huishoudelijk reglement staat (na overleg) ook thuiswerken of mobiel werken toe.

 

ACTIEVE GEZONDHEIDSBEVORDERING

Wij doen voortdurend inspanningen om de belasting van onze werknemers tot een minimum te beperken en hun persoonlijke hulpmiddelen te vergroten. De grondslag hiervoor wordt gelegd door arbeidsomstandigheden die het fysieke en mentale welzijn van de werknemers ondersteunen. Om het prestatievermogen van alle werknemers op peil te houden, biedt TRILUX onder andere gezondheidsbevordering, werk-privébalans, een leeftijdsconforme arbeidsorganisatie en verschillende regelingen voor een waarderende en respectvolle omgang in de zin van een aangename werksfeer. De medewerkers worden daarbij niet alleen tijdens de werkuren aangezet tot gezondheidsbevorderend gedrag, maar ook op alle gebieden van hun leven.

 

UITGEBREIDE ARBEIDSVEILIGHEID

In de Duitse vestigingen geldt het hoogste niveau van gezondheid en veiligheid op het werk. Alle internationale vestigingen moeten zich strikt houden aan de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. Het beheer van de arbeidsveiligheid is diep verankerd in alle structuren en processen. Naast de dwingende voorschriften is er een actiekader dat systematische preventie waarborgt. In de ondernemingsvestigingen zorgen strenge normen en uitgebreide maatregelenpakketten ervoor dat arbeidsongevallen voorkomen worden en gezondheidsrisico's uitgesloten zijn. TRILUX heeft bovendien de wereldwijde Vision Zero ondertekend. Dat is een preventieve aanpak voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

Meer daarover komt u hier te weten

Andere onderwerpen