Als Duits familiebedrijf voelt TRILUX zich gedwongen om zorg te dragen voor volgende generaties. Daarbij is duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al jaren een integraal onderdeel van de organisatie. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de carbon footprint, waarmee TRILUX haar ambities inzichtelijk maakt én kracht bij zet richting een duurzame organisatie. Nu presenteert de Benelux organisatie haar Carbon Footprint over het jaar 2020, met mooie resultaten.


Willem Dammers, Managing Director TRILUX Benelux is tevreden over de behaalde resultaten in 2020. “We zien dat we inmiddels de vruchten plukken van onze verhuizing naar het nieuwe kantoor in Amersfoort aan de Databankweg. Hier hebben we vanaf de tekentafel met onze architect en adviseur sterk nagedacht over energiebesparende maatregelen. We hebben daarbij niet bespaard op de aanschafkosten, maar echt naar het totale plaatje gekeken op het gebied van energie-efficiëntie en kostenverloop gedurende de gehele lifecycle. Omdat we hier verwarmen met warmtepompen, verbruiken ‘we’ alleen gas voor de verwarming van de algemene ruimten. Hiervoor worden wij op basis van onze gehuurde vierkante meters belast vanuit de verhuurder. Ook de toegepaste verlichtingsoplossingen zijn uiterst intelligent. We maken zoveel mogelijk gebruik van het daglicht, ik noem dat zelf altijd 'daylight harvesting', en mengen dan enkel nog kunstlicht bij als er onvoldoende licht op het werkvlak aanwezig is. Dat bespaart ontzettend op de energiekosten en CO2 uitstoot.”

Invloed van COVID

“In 2020 is vanwege Covid-19 gerelateerde maatregelen de totale CO2-emissie significant verminderd. Vooral thuiswerken als gevolg van lockdowns leidt tot reductie van CO2 -emissie voor de eigen organisatie, door minder verwarming en voertuigbewegingen en daarmee brandstof en zakelijke kilometers", gaat Dammers verder. "Maar ook onze inngezette ambitie richting een paperless-office, levert nog steeds een substantiële bijdrage aan de daling in onze footprint. Een sterke rol is daarbij ook weggelegd voor de digitalisering van onze organisatie. Zo zijn er inmiddels al enkele klanten overgeschakeld naar TRILUX One, waarbij zij in een online omgeving orders kunnen doorvoeren en aanpassen."

Enkele cijfers

  • Het gasverbruik was in 2020 ruim 4.878 m3 lager dan het referentiejaar 2014, vergelijkbaar met een absolute reductie van 22% op het gasverbruik;
  • De totale emissie als gevolg van mobiliteit daalde in vergelijking met 2014 van 270,0 ton CO2 naar 184,0 ton CO2 in 2019, een reductie van 32% ten opzichte van 2014 en ruim 28% ten opzichte van 2018;
  • Bij vergelijking van de totale emissies daalden zowel de absolute emissie als genormaliseerd aan het aantal FTE verder: de totale (absolute) emissies waren in 2020 39,2% lager, genormaliseerd naar het aantal FTE bedroeg de reductie 43,3%.

Nieuwe ambities en behaalde resultaten

Nu rapporteren we over het jaar 2020. Een jaar waarin wij een duidelijke ambitie als organisatie hebben gesteld: 100% LED verkoop.

Willem hierover: “Ruim vijf jaar geleden formuleerden wij de ambitie om in 2020 100% van onze armaturenverkoop in LED te doen. Dat was destijds een zeer ambitieuze doelstelling. LED had nog een, onterecht overigens, stempel van koud en kil licht. Samen met onze partners hebben we het bewustzijn kunnen creëren dat dit in professionele oplossingen absoluut niet het geval is. Daarnaast is de realiseerbare energiebesparing inmiddels zodanig, dat een investering in LED binnen no-time is terugverdiend. Nu het jaar 2020 voorbij is, kunnen we stellen dat onze doelstelling is behaald: TRILUX Benelux verkoopt in 2020 100% LED. We zien nu al dat ook de interesse naar geconnecteerde oplossingen op basis van daglicht- en aanwezigheidssensoren, maar ook oplossingen 'beyond lighting' sterk toenemen. Ook onze invloed in de markt op het gebied van circulariteit begint méér en meer toe te nemen, met meerdere hospitality projecten, musea, kantoren en parkeergarages volgens onze circulaire verlichtingsaanpak.”

“Maar we kijken ook graag vooruit”, gaat Dammers verder. “Als we een nieuwe stip op de horizon zetten, hebben we voor 2025 natuurlijk nieuwe ambities geformuleerd. Of eigenlijk meerdere ambities. De eerste ambitie is geformuleerd door de management board, namens de gehele TRILUX Group, om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn, zonder greenwashing.

Vanuit de Beneluxorganisatie willen wij graag focussen op meer én meer circulaire projecten. Inmiddels hebben wij al tientallen circulaire projecten succeasvol uitgevoerd. In 2025 is het onze ambitie om 25% van onze projecten op een circulaire manier te vermarkten. Dat betekent dat we producten na afloop van een contract weer terugnemen in ons productieproces om deze te re-usen, re-furbishen of te re-cyclen.” 


Bekijk carbon footprint 2020

Lees meer over onze duurzaamheidsaanpak