De wereld wordt steeds duurzamer. Dat moet ook wel want het klimaatakkoord is uiterst duidelijk: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Maar welke concrete stappen kunnen er gezet worden naar een energieneutraal gebouw? In dit drieluik bespreken we drie maatregelen die een sterke link met verlichting hebben. In deel 1 hebben we stilgestaan bij het minimaliseren van de energiebehoefte. In dit deel staan we stil bij het inzicht krijgen in gebouwgebruik in het derde en laatste deel kijken we naar het stimuleren van elektrisch vervoer.