De wereld wordt steeds duurzamer. Dat moet ook wel want het klimaatakkoord is uiterst duidelijk: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Maar welke concrete stappen kunnen er gezet worden naar een energieneutraal gebouw? In dit drieluik bespreken we drie maatregelen die een sterke link met verlichting hebben. In deel 1 hebben we stilgestaan bij het minimaliseren van de energiebehoefte. In dit deel staan we stil bij het inzicht krijgen in gebouwgebruik in het derde en laatste deel kijken we naar het stimuleren van elektrisch vervoer.

Inzicht in daadwerkelijk gebruik

Een belangrijke eerste stap naar een energieneutraal gebouw kan worden gemaakt door het verlagen van de energiebehoefte, zoals reeds viel te lezen in deel één van dit drieluik. Maar waar liggen de besparingen voor het oprapen? Hoeveel energie wordt onnodig verbruikt, als er bijvoorbeeld niemand in het pand is? Waar zitten de pieken in het verbruik en waarom? Vragen die eenvoudig kunnen worden beantwoord door installaties en energieverbruik te monitoren.

Energy Monitoring

Hoe groot de besparingen zijn door het toepassen van efficiënte verlichting, wordt pas inzichtelijk als het energiegebruik ervan wordt gemonitord. Met Energy Monitoring van TRILUX LiveLink wordt het daadwerkelijke energiegebruik van individuele armaturen én de complete installatie inzichtelijk. Op basis hiervan kan, vooral door het vergroten van het bewustzijn, het energieverbruik verder worden geoptimaliseerd. Door bijvoorbeeld het inregelen van nieuwe scenes, het verkorten van schakelfrequenties of de reactiesnelheid van sensoren in bepaalde ruimten. Door inzicht te krijgen, vragen te stellen over ongebruikelijke pieken en hierop te anticiperen zijn aanvullende besparingen eenvoudig realiseerbaar.

Light Monitoring

Meer inzicht in de verlichtingsinstallatie en individuele armaturen kan worden verkregen met Light Monitoring van TRILUX LiveLink. Hiermee worden naast het energieverbruik, ook de historische en actuele gegevens van drivers (dimlevel en temperatuur) inzichtelijk. Ook verstuurt het systeem automatische pushberichten bij eventuele foutmeldingen of ongebruikelijke omstandigheden. Grote toegevoegde waarde van Light Monitoring schuilt in de koppeling met overkoepelende gebouwbeheersystemen. Dankzij de open API structuur kan de verzamelde armatuurdata worden gekoppeld en gelinkt aan de rest van het gebouw.

Pay-per-Use

Betalen op basis van het daadwerkelijke gebruik van de installatie. Brandt de verlichting niet, dan hoeft daar ook niet voor worden betaald. Op basis van een verdeelsleutel wordt namelijk een vast maandelijks bedrag betaald, aangevuld met het gebruik gebonden gedeelte.  En het mooie aan dit alles? Het kan zonder voorinvestering. Door gebruik te maken van Pay-per-Use van TRILUX kunnen investeringskosten worden omzeild. De overschakeling op een energiezuinige ledverlichtingsinstallatie in combinatie met lichtmanagement en monitoring services kan daarmee worden gefinancierd uit de operationele kosten.

Meer info over Pay-per-Use

Meer info over Monitoring Services