De wereld wordt steeds duurzamer. Dat moet ook wel want het klimaatakkoord is uiterst duidelijk: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Maar welke concrete stappen kunnen er gezet worden naar een energieneutraal gebouwgebruik? In dit drieluik bespreken we drie maatregelen die een sterke link met verlichting hebben: energiebehoefte minimaliseren, inzicht krijgen in gebouwgebruik en in dit deel het stimuleren van elektrisch vervoer.