De wereld wordt steeds duurzamer. Dat moet ook wel want het klimaatakkoord is uiterst duidelijk: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Maar welke concrete stappen kunnen er gezet worden naar een energieneutraal gebouwgebruik? In dit drieluik bespreken we drie maatregelen die een sterke link met verlichting hebben: energiebehoefte minimaliseren, inzicht krijgen in gebouwgebruik en in dit deel het stimuleren van elektrisch vervoer.

Verduurzaam het wagenpark

Het aanbieden van elektrisch vervoer aan medewerkers is interessant, zowel voor de onderneming als haar medewerkers. Voor medewerkers met het oog op de bijtelling (4% tegenover 22% voor een benzine-, diesel- of plug-in-hybrid auto) en de brandstofkosten. Voor de ondernemer heeft het aanbieden van elektrisch vervoer een sterke weerslag op de duurzame uitstraling van het bedrijf. Aangezien steeds meer bedrijven en consumenten daar belang aan hechten, is de kans groot dat zij dit van u verlangen en dat het dus bijdraagt aan uw omzet.

Financiële- en duurzaamheidsvoordelen

Het overstappen op een elektrisch wagenpark brengt natuurlijk kosten met zich mee. Zo zijn elektrische auto’s over het algemeen nog duurder in aanschaf, moet worden voorzien in oplaadpunten en zijn er administratieve complicaties. Op de lange termijn biedt het echter meerdere voordelen. Neem het verschil in brandstofkosten per kilometer: een benzineauto kost gemiddeld 13 cent per kilometer, een elektrische 4 cent. Ook de onderhoudskosten liggen lager. Een benzineauto heeft bijvoorbeeld 113 bewegende onderdelen, een elektrische auto slechts 3.

Efficiënt gebruik laadpalen

Indien er wordt overgestapt op een elektrisch wagenpark, moet dan het hele parkeerterrein vol met laadpalen? Dat is zeker niet nodig. Op dit moment is namelijk de stelregel dat er voor elke elektrische auto in het wagenpark 0,7 laadpunt nodig is. Wel is het van essentieel belang dat er bij het aanbrengen van de infrastructuur al rekening wordt gehouden met de  eventuele verdere uitbreiding van het wagenpark. Ondanks dat laadpalen veel energie verbruiken, is het meestal niet nodig om de netaansluiting te verzwaren.

Laadvoorzieningen in verlichtingsarmaturen

Met de toename van elektrische mobiliteit, schieten de laadpalen dan ook als paddestoelen uit de grond. Hoe mooi is het dan om functionele buitenverlichting te combineren met elektrische laden, door lantaarnpalen en lichtzuilen uit te rusten met elektrische oplaad mogelijkheden. Zo biedt de Constela IQ LED van TRILUX deze mogelijkheid. Met de handige laadstation module, die optioneel is toe te voegen aan de lichtzuil, wordt de armatuur daarmee een oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Klaar voor de toekomst.

Download whitepaper