Leveranciers

Algemene Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen van TRILUX GmbH & Co. KG, Arnsberg ("TRILUX") alsmede de met TRILUX verbonden ondernemingen van de TRILUX Groep in de zin van §§ 15 ff. AktG (Duitse wet op de aandelenvennootschappen) (hierna: "TRILUX-bedrijven") indien en voor zover de TRILUX-bedrijven deze GPC. De onder deze verordening vallende groepsmaatschappijen zijn te zien op de homepage van de TRILUX Groep www.trilux.com.

Bouwplaatsvoorschriften TRILUX-groep