Arnsberg, lipiec 2021 - Przyszłościowe nieruchomości muszą być wyposażone w wydajny system zarządzania budynkiem, który łączy, monitoruje i steruje wszystkimi branżami. Aby ułatwić integrację oświetlenia z infrastrukturą sprzętową i programową cyfrowych budynków, firma TRILUX inwestuje w eksperta IT wtec, który specjalizuje się w automatyce budynkowej i infrastrukturze IT. Jednym z innowacyjnych rozwiązań w ofercie firmy wtec jest technologia smartengine, dzięki której kompletna sieć oświetleniowa może zostać wdrożona poprzez okablowanie danych i bezproblemowo zintegrowana z systemem zarządzania budynkiem. W ten sposób skomplikowane infrastruktury budynków stają się zbędne a technologia smartengine tworzy podstawy dla indywidualnego inteligentnego oświetlenia Human Centric, które łączy maksymalną wydajność z orientacją na użytkownika.

Postępująca cyfryzacja i łączenie wszystkich branż w budynku oferuje ogromne korzyści, zwłaszcza dzięki precyzyjnej komunikacji i koordynacji między nimi. Spektrum sięga od koordynacji oświetlenia i ochrony przeciwsłonecznej aż do automatycznego przygotowania sali konferencyjnej (światło, temperatura, media) natychmiast po jej zarezerwowaniu w systemie IT. Do tej pory jednak większość z tych branż działała oddzielnie i musiała być zintegrowana z nadrzędnym systemem sterowania budynkiem, co wiązało się z dużymi kosztami. Inwestując łącznie 25,1procent w wtec, spółkę-córkę największego niemieckiego dewelopera Zech, TRILUX jeszcze bardziej rozszerza swoje kompetencje w zakresie infrastruktury IT i automatyki budynków oraz umacnia swoją pozycję jako dostawca całościowych rozwiązań dla pomieszczeń i budynków.

Dzięki technologii smartengine firma oferuje rozwiązanie, w którym oświetlenie może być realizowane całkowicie za pomocą okablowania danych. Klasyczny kabel do transmisji danych RJ-45 obsługuje zarówno zasilanie opraw przez sieć, jak i transmisję danych przez IP. Odpowiednie rozwiązania znacznie zmniejszają nakłady na instalację sprzętu, a ponadto mogą być zintegrowane i sterowane w systemie zarządzania budynkiem bez skomplikowanych adaptacji. Ponadto, instalacja technologii smartengine znacznie poprawia ślad ekologiczny i bilans CO2 w budynku.

Strategiczny udział - konsekwentne myślenie w przyszłość

Realizacja oświetlenia za pomocą kabla danych stanowi sprytną alternatywę dla klasycznej metody, która wymaga okablowania pięciożyłowego - trzy fazy dla zasilania, dwie dla sterowania DALI. Na przykład, same oprawy nie wymagają już żadnych stateczników; instalacja odbywa się po prostu poprzez wpięcie kabla RJ-45 do centralnego okablowania danych. Ponadto wszystkie oprawy komunikują się za pomocą protokołu IP, dzięki czemu można je zintegrować bezpośrednio z systemem zarządzania budynkiem bez konieczności dostosowywania interfejsu. Zwłaszcza w nowo projektowanych biurowcach cyfryzacja i automatyzacja branży odgrywa główną rolę. Dzięki integracji modułów systemu IoT, oświetlenie będzie w przyszłości w coraz większym stopniu przejmować zadania "beyond lighting", które wykraczają poza klasyczne zadania oświetleniowe. "Sieć oświetleniowa pełni rolę elastycznego nośnika technologii, który odpowiada za komunikację i sterowanie pozostałymi branżami, stając się tym samym kręgosłupem cyfryzacji" - wyjaśnia Joachim Geiger, CSO w firmie TRILUX. "Przyszłościowe oświetlenie zapewnia wysokiej jakości i wydajne światło - a jednocześnie sprawia, że pomieszczenia i budynki stają się inteligentne" - dodaje Geiger. Dzięki systemowi "Smart Lighting Ready" oferta oświetleniowa TRILUX jest już dziś dostosowana do cyfrowej przyszłości, a ponadto można ją szybko i łatwo wdrożyć jako rozwiązanie oparte na protokole IP i PoE.

"Konwersja IP lub bezpieczne wykorzystanie danych z budynków przez Internet jest logicznym i koniecznym krokiem w kierunku większych korzyści dla klientów. Cieszymy się, że TRILUX jako lider technologiczny ma u swego boku silnego partnera, który wspiera nasz rozwój i drogę do technologicznego standardu" - mówi dr Frank Schmitt, dyrektor zarządzający wtec. O tym, że zarówno koncepcja technologiczna, jak i współpraca sprawdzają się doskonale, wtec i TRILUX przekonały się podczas realizacji Handwerkerhaus w Bremie, czteropiętrowego budynku hybrydowego z drewna, który został wzniesiony w rekordowym czasie zaledwie 10 dni.