Modelowanie informacji o budynku (BIM)

BIM rewolucjonizuje planowanie budynków.

Projektowanie, konstruowanie i zarządzanie budynkami: dzięki modelowaniu informacji o budynku (BIM) wszystkie istotne dane mogą być przechwytywane, wizualizowane i łączone centralnie. Metoda wspierana przez oprogramowanie wykracza poza podstawowe dane budynku. Obejmuje również elementy konstrukcyjne, użyte materiały i zintegrowane komponenty - takie jak oprawy oświetleniowe. Umożliwia to precyzyjne planowanie nawet złożonych projektów i sprawia, że BIM już w wielu krajach stał się standardem. W Niemczech wykorzystanie BIM w przetargach publicznych jest obowiązkowe od 2020 roku.

Szczegółowy model koordynacji budynku jest wzbogacany o informacje w trakcie procesu planowania przez wszystkie osoby zaangażowane w projekt, umożliwiając poprawę planowania, wykonania i eksploatacji budynku. W ten sposób można określić na wczesnym etapie, czy projekt może być realizowany realistycznie i efektywnie pod względem planowania budowy, czasu, materiałów i kosztów. Główny cel jest zawsze ten sam: projekty budowlane mają być ekonomiczne, efektywne pod względem zasobów i zrównoważone dzięki integralnym procesom planowania.

Korzyści dla klienta

Metoda planowania BIM umożliwia wszystkim zaangażowanym w budowę współpracę na podstawie cyfrowych specjalistycznych modeli 3D, które zawierają wszystkie informacje o budynku w formie danych do wszystkich celów. Planowanie, symulacja, wizualizacja, obliczenia i przetargi są przetwarzane cyfrowo w celu budowy i eksploatacji budynku, a tym samym są przejrzyste dla wszystkich zaangażowanych stron.

Prace komisji i definicja standardów BIM

TRILUX jest aktywnie zaangażowany w BIM od 2011 roku i uczestniczy w pracach standaryzacyjnych komitetów krajowych i międzynarodowych.

Szeroki zakres

TRILUX udostępnia modele opraw oświetleniowych do pobrania w formacie REVIT dla metody BIM.

Największa ilość informacji na rynku

Zbiory danych TRILUX obejmują krzywą rozkładu natężenia oświetlenia (LVK) i około 30 charakterystyk produktów. Mapowane są również ruchome, regulowane modele, takie jak reflektory montowane na szynie.

Najlepsza jakość

TRILUX w pełni wykorzystuje możliwości oferowane przez zestawy danych Revit. Zapewnia to projektantowi optymalną jakość i rozmiar dla aplikacji BIM.

Zestawy danych modelowania informacji o budynku (BIM) - Portfolio

TRILUX udostępnia modele BIM swoich opraw oświetleniowych w formacie REVIT-Family-Files (*.rfa) i REVIT-Single-Files (*.rfa). Zawierają one liczne parametry techniczne, z których część, jak na przykład długość zawieszenia, może być regulowana przez użytkownika. Pliki txt należy przechowywać w tym samym katalogu co pliki *.rfa.

Modele opraw oświetleniowych BIM do pobrania za
pośrednictwem stron produktów (Oświetlenie wewnętrzne)

Modele opraw oświetleniowych BIM do pobrania za
pośrednictwem stron produktów (Oświetlenie zewnętrzne)

Samouczek

Revit Family Files

Single Family Files

CS19 w Revit

FAQ

Building Information Modeling (BIM)

Gdzie mogę znaleźć modele opraw TRILUX BIM do pobrania na stronie internetowej?

Czy BIM to oprogramowanie?

BIM nie jest oprogramowaniem. BIM to wspomagana przez oprogramowanie metoda planowania procesu budowlanego. Do różnych zastosowań BIM, takich jak planowanie, symulacja, wizualizacja, obliczenia i przetargi, wymagane jest oprogramowanie. Co bardzo ważne, na początku procesu BIM oprogramowanie i struktura IT, które mają być używane, muszą zostać określone w wymaganiach informacyjnych klienta (CIR).

Jaka jest różnica między "Open BIM" a "Closed BIM"?

To ważna kwestia, którą należy wyjaśnić na początku każdego projektu BIM, stanowi ona podstawę wyboru i korzystania z oprogramowania BIM, a ostatecznie formatu, w jakim dane są wymieniane między uczestnikami projektu.

"Closed"- BIM:

 • Oprogramowanie jednego producenta
 • Natywne formaty* do wymiany danych
 • Otwarte formaty dokumentacji
 • Bez utraty informacji
 • Bezpośrednie wyprowadzenie planów z ogólnego modelu

(*np. *.rfa, *.rvt, *.gsm)

"Open"- BIM

 • Oprogramowanie różnych producentów
 • Otwarte formaty* wymiany danych
 • Otwarte formaty dokumentacji
 • Utrata informacji (możliwa)
 • Powielanie informacji (planów)

(*np. *.ifc, *:csv lub *.gbXML)

Czym jest cyfrowy bliźniak?

Cyfrowy bliźniak reprezentuje cyfrowy obraz fizycznego obiektu i w ten sposób jest udostępniany cyfrowemu światu, w tym geometrii i charakterystyce alfanumerycznej (atrybutom) za pośrednictwem aplikacji do dalszego wykorzystania. W projekcie budowlanym budynek jest zarządzany i aktualizowany jako cyfrowy bliźniak od planowania do końca jego cyklu życia. Odbywa się to poprzez dostarczanie kompleksowych i dokładnych informacji, które pomagają podejmować lepsze decyzje i interweniować w fizyczny projekt budowlany.

Jaka jest różnica między "Face based" a "Level based"?

Pozycjonowanie obiektu lub elementu konstrukcyjnego w modelu struktury zależy od jego początkowej definicji i orientacji powierzchni, do której odnosi się w strukturze.

TRILUX standardowo dostarcza "Face-based Revit files". Oznacza to, że model oprawy oświetleniowej oparty na tym pliku może być bezpośrednio przypisany do wybranej powierzchni w budynku (niezależnie od piętra) przy użyciu bezpośredniego wyboru powierzchni (ściana, podłoga, sufit itp.).

Modele projektu oprawy oświetleniowej w postaci "Level-based Revit files" są umieszczane w budynku, gdy są używane na poziomie "0", niezależnie od piętra, na którym wstawiono model projektu oprawy. Ostateczna pozycja oprawy oświetleniowej w budynku musi być następnie przypisana do wybranych powierzchni w kolejnym kroku w programie Revit.

Czym jest przypadek użycia BIM?

Przypadek użycia BIM obejmuje wszystkie możliwe scenariusze, które mogą wystąpić, gdy interesariusz, na przykład inwestor, próbuje osiągnąć określony cel techniczny.

Dwa przykłady:

 • Kontrola kolizji oparta na modelu
  Cel: Zmniejszenie ryzyka związanego z kosztami projektu, oszczędność czasu i przyspieszenie procesu decyzyjnego. Regularne łączenie specjalistycznych modeli umożliwia wczesne wykrywanie kolizji lub wiarygodną weryfikację penetracji budynku między różnymi branżami.

 • Kontrola konstrukcji Skanowanie laserowe/strong>
  Cel: Zwiększenie przejrzystości i identyfikowalności, interpretacja planowanej i zbudowanej sytuacji "teoretycznej/rzeczywistej". Kontrola i dokumentacja postępu prac, porównywanie planu z placem budowy "po wybudowaniu", lokalizacja zbudowanych obiektów.

Czym jest CDE?

Skrót CDE oznacza Common Data Environment i tworzy wspólne, wirtualne środowisko danych (DIN EN ISO 19650, VDI 2552 Sheet 5) jako przestrzeń roboczą do przechowywania i organizowania danych i modeli technicznych w procesie BIM. W przypadku pracy zespołowej i interdyscyplinarnej, oparta na chmurze platforma CDE oferuje wszystkim zaangażowanym stronom dostęp do projektu poprzez udogodnienia komunikacyjne, archiwizację dokumentów, śledzenie działań, przegląd statusu planowania, a tym samym maksymalną przejrzystość. Wraz z przyszłym przejściem na 3 poziom dojrzałości BIM, CDE (iBIM) ma być wykorzystywany jako aplikacja czasu rzeczywistego dla pojedynczego modelu budynku.

Aplikacje CDE:

 • BIM360 (Autodesk)
 • BIM+ (Allplan)
 • Trimble Connect (Trimble)
 • ConjectPM (Oracle Aconex AG)
 • Thinkproject

Co oznacza LoD?

LoD to skrót od „Level of Detail“, „Level of Development“ lub „Level of Definition“.

Poziom szczegółowości lub stopień ukończenia dostarcza informacji o wymaganej dokładności modelowania geometrycznego wymaganego dla elementów konstrukcyjnych. W krajach anglojęzycznych zwykle używany jest akronim LoD. Wymagania dotyczące LoD mogą się zmieniać w zależności od faz projektu (od zgrubnego do dokładnego). Skala może być reprezentowana przez następujące wartości: LoD 100, LoD 200, LoD 300, LoD 400, aż do LoD 500.

Co to jest Lol / LoG?

LoI oznacza „Level of Information“ (poziom informacji)
LoG oznacza „Level of Geometry“ (poziom geometrii)

Aby opisać zawartość informacji oddzielnie dla informacji geometrycznych i alfanumerycznych modelu, w tym kontekście używane są również akronimy LoG i LoI. LOI opisuje poziom informacji o obiekcie, który jest zapisany w modelu budynku lub w bazie danych BIM. W miarę postępu projektu, dokładność ta będzie zazwyczaj wzrastać. LoI opisuje gęstość informacji o obiekcie, która może składać się z dokumentów alfanumerycznych lub uzupełniających (takich jak instrukcje użytkowania). Przypisanie, które LoI jest używane, kiedy powinno być regulowane w specyfikacjach; w razie potrzeby można to zrobić do poziomu atrybutu. Skalowanie może być reprezentowane w tych cechach od LoI/LoG 100, LoI/LoG 200, LoI/LoG 300, LoI/LoG 400, do LoI/LoG 500.

Czym jest LoIN?

LoIN oznacza „Level of information needed“ (poziom potrzebnych informacji)

Koncepcja LoIN lub głębokości wymagań informacyjnych zastępuje poprzednią koncepcję LoD i LoI (DIN EN 17412-1: 2021-06 i ISO 19650-1: 2019-08). Jest on podzielony na geometryczne i alfanumeryczne wymagania informacyjne, w tym dodatkowo wymaganą załączoną dokumentację. LoIN uwzględnia całościowe zarządzanie informacjami, które bierze pod uwagę cały cykl życia budynku i ogranicza się do zasadniczo wymaganych informacji.

 • DIN EN 17412-1: 2021-06 - Modelowanie informacji o budynku - Wymagania dotyczące głębokości informacji - Część 1: Pojęcia i zasady
 • ISO 19650-1:2019-08 - Organizacja i cyfryzacja informacji inżynieryjnych i budowlanych, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) - Zarządzanie informacjami za pomocą BIM - Część 1: Terminy i zasady./li>

Czym jest IFC?

IFC oznacza "Industry Foundation Classes" i jest otwartym standardowym formatem, który może być swobodnie używany przez wszystkich, podobnie jak PDF lub HTML. Pliki IFC zawierają dane geometryczne, które definiują wygląd obiektów, ale także ważne dane dotyczące komponentów, takie jak wartości energetyczne, ochrona przeciwpożarowa, użytkowanie, dane producenta itp.

IFC jest rozwijany i doskonalony pod kierownictwem buildingSMART. Najczęściej używaną wersją jest IFC2x3. Od obecnej wersji IFC4 jest oficjalnym standardem ISO.

IFC jest ważnym blokiem konstrukcyjnym w openBIM.
Uczestnicy projektu mogą wymieniać dane za jego pomocą, jeśli ich oprogramowanie obsługuje import i eksport IFC. Modele opraw oświetleniowych IFC obecnie nadal wymagają przekonwertowanej przestrzeni do transportu / wymiany, dlatego żadne modele opraw oświetleniowych nie są udostępniane w formacie IFC.

Zalety BIM

Zamiast gromadzić informacje podczas planowania różnych branż, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych metod planowania, dane są tworzone w sposób ciągły przez cały czas trwania projektu. Jakość danych jest niezwykle wysoka, ponieważ wszystkie pochodzą ze wspólnej bazy danych i są stale synchronizowane.

 • BIM jest trójwymiarowy i obiektowy
 • BIM obejmuje wszystkie branże budowlane
 • BIM dokumentuje cały cykl budowy
 • BIM obniża koszty dzięki wydajnemu planowaniu i dokumentacji

Duża szczegółowość danych

Modele opraw TRILUX BIM są wielowymiarowe i zawierają odpowiednie dane oraz informacje o właściwościach produktu:

 • Geometria: Wymiary
 • Technologia oświetleniowa: źródło światła, osprzęt sterujący, strumień świetlny [lm], temperatura barwowa [K], współczynnik oddawania barw [CRI], rozsył światła (CENFlux Code)
 • Elektryka: punkty zasilania, podłączona moc [W], klasa ochrony
 • Materiały: kolory, waga oprawy
 • Informacje dotyczące zamawiania: (TOC, TK), np. w celu utworzenia listy komponentów, adresu URL do arkuszy danych, instrukcji montażu, zdjęć produktów.

Pliki REVIT dla BIM dostępne w dwóch wersjach:

 • REVIT-Family-File: Informacje o całej serii w jednym pliku. Podczas korzystania z plików rodzinnych należy przechowywać pliki *.txt w tym samym katalogu co pliki *.rfa.
 • REVIT-Single-File: pojedynczy typ oprawy (możliwy import i użycie w innym oprogramowaniu BIM)

Wizualizacje techniczne oświetlenia są możliwe dzięki wysokiemu poziomowi szczegółowości, krzywej rozsyłu światła i barwie światła

BIM - Rozpoczęła się metoda planowania przyszłości

W wysoce informatywnych modelach budynków nie tylko wszystkie części konstrukcji budynku, ale także wszystkie inne obiekty (oświetlenie, meble, akcesoria elektryczne, wyposażenie specjalne itp.) są rejestrowane wraz z ich właściwościami i wzajemnie połączone. Szczególną zaletą BIM jest stała dostępność wszystkich istotnych informacji na temat statusu projektu budowlanego. Na przykład, listy części mogą być edytowane w dowolnym momencie i automatycznie aktualizowane w przypadku wymiany lub modyfikacji komponentów. Podobnie, aktualny status rzeczywistych i prognozowanych kosztów oraz zaktualizowany harmonogram można sprawdzić w dowolnym momencie.

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.