Odpowiedzialność biznesu

Jako średniej wielkości, niezależne, zakorzenione w regionie przedsiębiorstwo rodzinne od samego początku bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników, klientów i społeczeństwo. Od dziesięcioleci nieustannie inwestujemy w badania i rozwój, które zabezpieczają przyszłość naszą i naszych dostawców.

NASI PRACOWNICY

KLUCZ DO SUKCESU

Holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju oznacza uwzględnienie odpowiedzialności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Dlatego firma TRILUX uważa pełne szacunku traktowanie wszystkich pracowników za podstawowe kryterium zrównoważonego działania. Podstawą są satysfakcjonujące warunki pracy, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz poszanowanie praw człowieka. Uczciwe i niedyskryminujące wynagrodzenie dla wszystkich pracowników jest dla nas kluczowe.

Oferujemy również różne świadczenia pozaustawowe, które mają na celu wspieranie satysfakcji pracowników. Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało oficjalnie uznane w listopadzie 2021 roku certyfikatem "przedsiębiorstwo przyjazne rodzinie w Hochsauerland" wydanym przez agencję rozwoju gospodarczego Hochsauerlandkreis oraz centrum kompetencji Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland.

Zobacz więcej

 

NASZE SPOŁECZEŃSTWO

OCZYWISTE ZOBOWIĄZANIE

TRILUX angażuje się poza granicami swojego przedsiębiorstwa. Przyjmujemy odpowiedzialność społeczną we wszystkich regionach, w których pracujemy. Temat ten ma szczególne znaczenie w Arnsbergu i w Alhama de Aragón w Hiszpanii, gdzie TRILUX jest w każdym przypadku największym lokalnym pracodawcą. Dla zrównoważonego i przyszłościowego rozwoju gmin działamy w wielu projektach komunalnych.

Na przykład jesteśmy sponsorem projektu "Pro Berufsorientierung" (ProBe) zainicjowanego w 2008 roku przez fundację społeczną w Arnsbergu ,która systematycznieprzygotowuje młodzież szkół średnich i specjalnych do udanego startu zawodowego.

WIĘCEJ INFORMACJI

PRZYRODA I ŚRODOWISKO

AKTYWNI PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań XXI wieku. Dla TRILUX, jako międzynarodowego koncernu, jedyną odpowiedzią jest zrównoważone zarządzanie i ciągła poprawa własnego bilansu klimatycznego. Nasza działalność gospodarcza ma wpływ na środowisko naturalne. Generuje emisje gazów cieplarnianych, ścieki i odpady. Z tego powodu od lat koncentrujemy nasze działania na zapobieganiu emisji CO2 , ochronie środowiska i ochronie zasobów. Wykorzystujemy energię, wodę i materiały w sposób jak najbardziej efektywny.

W ramach naszej całościowej strategii klimatycznej identyfikujemy wszystkie potencjały redukcyjne w zakładach produkcyjnych i konsekwentnie dążymy do ich realizacji. Ponadto wspieramy duży projekt zalesiania w regionieSauerland , gdziena dwóch hektarach sadzone są różne odporne gatunki drzew.

WIĘCEJ INFORMACJI

SAMOZOBOWIĄZANIE W KODEKSIE POSTĘPOWANIA

Grupa TRILUX bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność społeczną wobec klientów, partnerów handlowych i pracowników, jak również odpowiedzialność za środowisko naturalne i wymogi etyczne w gospodarce. W celu udokumentowania tego zrozumienia i działania na zewnątrz, podjęła ona kompleksowe, dobrowolne zobowiązanie:

Grupa TRILUX przystąpiła do Kodeksu Postępowania ZVEI-VDMA Związku Niemieckich Producentów Elektrycznych i Elektronicznych (ZVEI) oraz Niemieckiej Federacji Inżynierów (VDMA) i ogłosiła go jako obowiązujący dla wszystkich spółek zależnych i jednostek organizacyjnych. Tego samego wymaga od swoich dostawców.

Zbiór zasad zawartych w „Kodeksie Postępowania” ZVEI stanowi ważny element Programu Zgodności firmy TRILUX i ma swoje umocowanie w wytycznych, dokumentach informacyjnych i szkoleniach. Przykładowe zasady:

  1. Przestrzeganie wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności
  2. Zgodność z podstawowymi standardami pracy i standardami społecznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy
  1. Uczciwa konkurencja
  2. Ochrona środowiska i zasobów
  3. Przestrzeganie i wspieranie praw człowieka zgodnie z Kartą Praw Człowieka ONZ

Doskonałe zaangażowanie

Aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, poddaliśmy naszą firmę ocenie „EcoVadis“największej na świecie i najbardziej zaufanej organizacji ratingowej weryfikującej zrównoważony rozwój z siecią ponad 75 000 ocenianych firm w ponad 160 krajach. Testuje ona i poświadcza, w jakim stopniu firmy włączyły zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do swoich systemów biznesowych i zarządzania.

„Karta wyników zrównoważonego rozwoju” ilustruje wyniki w oparciu o 21 wskaźników w czterech obszarach tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zaopatrzenie. Firma TRILUX uzyskała tutaj status Srebro.

platformą internetową „The Climate Choice”. Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały ocenione w obszarze modelu biznesowego i bilansu CO2. Firma TRILUX posiada znak „Climate Rating Label” w kolorze Złotym. Oczywiście nie spoczywamy na laurach.

Każdego dnia kontynuujemy pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.