Partnerzy i stowarzyszenia

Partnerstwo dla sukcesu

Zasada kooperacji obowiązuje nie tylko w ramach TRILUX Group. Koncern utrzymuje doskonałe relacje również poza firmą. We współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pożytku publicznego oraz innymi producentami na całym świecie napędzamy rozwój techniczny, obserwujemy trendy rynkowe oraz omawiamy i oceniamy ramowe warunki polityczne.

Powstają dzięki temu wspólne projekty badawcze, a także wspólne deklaracje, na przykład w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – a nawet gotowe produkty.

Partnerstwa TRILUX

Stowarzyszenia branżowe

TRILUX Group jest aktywnym członkiem stowarzyszeń branżowych w licznych krajach europejskich:

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

W sposób wykraczający poza własne produkty i zarządzanie przedsiębiorstwem TRILUX działa w licznych organizacjach na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Informationsplattformen

Badania i certyfikacja