KALKULATOR TRWAŁOŚCI TRILUX

Skonfiguruj dane dotyczące trwałości i oblicz swój indywidualny współczynnik utrzymania

Chcesz wiedzieć, jak trwałość oprawy diodowej zmienia się w zależności od temperatury otoczenia? Albo o ile dłuższa jest trwałość oprawy L80 LED w warunkach L70?

Kalkulator TRILUX LIFETIME umożliwi Ci konwersję średniej trwałości (spadek strumienia świetlnego i godziny pracy) z uwzględnieniem temperatury otoczenia.

Funkcjonalność kalkulator TRILUX LIFETIME

Jeden producent podaje trwałość L80 przy temperaturze 25°C, inny L70 przy 35°C, a jeszcze inny samo L70 bez podanej temperatury (wtedy należy przyjąć 25°C). Która oprawa jest lepsza i która będzie miała dłuższą żywotność w jakiej temperaturze otoczenia? To narzędzie online umożliwia przeliczenie trwałości. W ten sposób oprawę L80 można przeliczyć na oprawę L70 lub odwrotnie.

Na podstawie danych dotyczących trwałości kalkulator TRILUX LIFETIME może następnie ustalić współczynnik utrzymania. W tym celu należy podać wybrany interwał serwisowania (np. biuro z 30.000 h), aby obliczyć indywidualny współczynnik utrzymania.

Obliczany jest przy tym bezpośrednio współczynnik zachowania strumienia świetlnego oprawy (LLMF) i współczynnik trwałości lampy (LSF). Współczynnik serwisowy oprawy (LWF) i współczynnik serwisowy pomieszczenia (RWF) należy podać ręcznie.

Jeżeli oprawa lub przyłączony system zarządzania oświetleniem obsługują technologię stałego strumienia świetlnego (CLO), to obliczany jest jeszcze dodatkowo współczynnik trwałości (PLF).

Do wyniku w dwóch krokach

Program TRILUX LIFETIME oferuje dwie różne kalkulacje:

  • Trwałość: Przeliczenie danych dotyczących trwałości (L, trwałość w godzinach, temperatura otoczenia) oryginalnej oprawy na przeliczoną oprawę.
  • Współczynnik utrzymania: Kalkulację współczynnika utrzymania dla danej trwałości oprawy przy zastosowania indywidualnego okresu eksploatacji / interwału serwisowego.

Zaloguj się lub zarejestruj w portalu TRILUX i skorzystaj z kalkulatora TRILUX LIFETIME.


Do kalkulatora TRILUX LIFETIME

Zrzuty ekranowe

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.