Usługi lokalizacyjne

Wynieś swój biznes na wyższy poziom.

W naszym coraz bardziej zdigitalizowanym świecie systemy sieciowe staną się podstawą wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami. Gromadzenie i analiza danych są podstawą wielu działań biznesowych i umożliwiają tworzenie całkowicie nowych obszarów działalności.

Dzięki usługom lokalizacyjnym (Location Based Services) można łatwo wykrywać miejsca, w których znajdują się osoby lub przedmioty. Dane lokalizacyjne można następnie wykorzystywać do udostępniania istotnych

informacji osobom w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. W firmach może to z jednej strony uprościć procesy robocze, a z drugiej służyć jako pomoc w nawigacji.

Oprawy TRILUX stanowią w tym kontekście optymalne nośniki technologii dla usług lokalizacyjnych. Niezbędne komponenty można łatwo zintegrować z oprawami.Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami teraz!

zalety Usługi lokalizacyjne

Optymalizacja procesu pracy

Dzięki funkcji śledzenia zasobów towary i środki operacyjne można łatwo lokalizować na podstawie sygnalizatorów. Pozwala to na wyeliminowanie długiego czasu oczekiwania lub wyszukiwania w procesie produkcji.

Ukierunkowane pozycjonowanie towarów

Na podstawie analizy danych można odkryć ścieżki, którym z dużą częstotliwością poruszają się klienci. W oparciu o wnioski z analizy można w sposób ukierunkowany umieszczać towary na półkach.

Stworzenie nowych sposobów komunikacji

Firmy lub sklepy mogą nawiązywać bezpośredni kontakt z klientami za pośrednictwem smartfonów klientów z aktywną aplikacją i w wiadomościach push informować ich o aktualnych ofertach lub kodach promocyjnych.

Oprawy oświetleniowe jako nośniki technologii

Sygnalizatory niezbędne do realizacji usług lokalizacyjnych można bez trudu zintegrować w oprawach oświetleniowych TRILUX. Zaleta takiego rozwiązania: sygnalizatory są zasilane przez oprawy oświetleniowe, dzięki czemu wymiana baterii nie jest konieczna.

Czym są usługi lokalizacyjne

Usługi lokalizacyjne to mobilne usługi, które potrafią lokalizować osoby lub przedmioty na podstawie danych ich położenia. W ten sposób użytkownik uzyskuje w swoim smartfonie dane istotne dla niego w danym czasie i danym miejscu. Poprzez analizę tych danych firmy mogą np. dostarczać klientom istotne informacje.

Podstawowym wymogiem dla usług lokalizacyjnych jest określenie pozycji osób lub przedmiotów. Do tego celu wykorzystuje się tzw. sygnalizatory, które bez problemu można zintegrować z oprawami oświetleniowymi TRILUX. Określenie pozycji osób następuje poprzez interakcję pomiędzy sygnalizatorem a smartfonem użytkownika, który jednak musi być wyposażony w odpowiednią aplikację. Wymiana danych pomiędzy oprawą oświetleniową (sygnalizatorem) a smartfonem oraz rozpoznawanie miejsc są możliwe tylko wtedy, gdy aplikacja ta jest aktywna. Podczas lokalizowania przedmiotów stosowane jest tzw. śledzenie zasobów.

Śledzenie zasobów

W ramach śledzenia zasobów towary lub środki operacyjne są zaopatrzone w „etykietę zasobu”. Na jej podstawie można łatwo lokalizować przedmioty za pośrednictwem sygnalizatorów. Dzięki temu można w dowolnym czasie sprawdzić stan wykorzystania oraz lokalizację dóbr, towarów i środków pracy. Pozwala to na wyeliminowanie niepotrzebnej straty czasu na oczekiwanie lub wyszukiwanie w procesie produkcji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Określanie położenia oraz nawigacja wewnątrz pomieszczeń

Za pomocą funkcji określania położenia oraz nawigacji wewnątrz pomieszczeń klienci i pracownicy mogą w sposób ukierunkowany wykorzystywać lokalizowanie i nawigację wewnątrz budynków (centra handlowe, lotniska i dworce kolejowe). Na planie budynku wyświetlonym na smartfonie użytkownik widzi swoją bieżącą lokalizację i dzięki temu może stamtąd szybko i łatwo dotrzeć do dowolnego interesującego go miejsca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Marketing zbliżeniowy

Przy użyciu tzw. Marketing zbliżeniowy (Proximity Marketing) można łatwo krótkoterminowo wspierać sprzedaż. Jeżeli w obszarze detekcji zostanie zlokalizowany smartfon z aktywną aplikacją, klientowi można wysyłać bezpośrednio wiadomości push, takie jak krótkie wiadomości powitalne, informacje na temat aktualnych ofert lub kody promocyjne. Umożliwia to prostą i precyzyjną komunikację z klientami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przygotowywanie i analiza danych

Dane generowane na podstawie analizy usług lokalizacyjnych są gromadzone i kompresowane. W ten sposób można sporządzać analizy najróżniejszego typu. Analiza graficzna ścieżek w formie mapy kliknięć umożliwia na przykład określenie miejsc najbardziej perspektywicznych („sweet spots”) w handlu lub optymalizację szlaków komunikacyjnych w magazynach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego usługi lokalizacyjne

Za pomocą usług lokalizacyjnych można dostrzec potencjał optymalizacji prowadzący do znacznego obniżenia kosztów lub wzrostu sprzedaży.

W przedsiębiorstwach przemysłowych na podstawie analizy wygenerowanych danych można lepiej dostosować wykorzystanie zasobów i personelu. Również procesy produkcji lub konserwacji można zaplanować z wyprzedzeniem. Dzięki „śledzeniu zasobów” można w dowolnym czasie lokalizować towary lub środki eksploatacyjne. Pozwala to z kolei na wyeliminowanie długiego czasu oczekiwania lub wyszukiwania w procesie produkcji. Dzięki nawigacji wewnątrz budynków klienci lub serwisant mogą na przykład łatwo odnaleźć się w budynku i szybko dostać się do interesującego ich miejsca.

W obszarze sprzedaży detalicznej poprzez analizę trasy klienta można zlokalizować uczęszczane obszary i dzięki temu optymalnie rozmieścić towary. Ponadto za pośrednictwem wiadomości push można kontaktować się z klientem bezpośrednio i informować go na przykład o aktualnych ofertach lub kuponach.

Usługi lokalizacyjne nie tylko upraszczają proces pracy w firmach i pomagają w oszczędnym wykorzystywaniu zasobów, ale także tworzą zupełnie nowe możliwości bezpośredniego podejścia do klientów, co z kolei może zwiększyć sprzedaż.

Czy wzbudziliśmy ich zainteresowanie?

Skontaktuj się z nami - osoba kontaktowa z przyjemnością odpowie na wszelkie inne pytania.Chcę otrzymywać od Grupy TRILUX porady oraz indywidualne informacje dotyczące nowości, imprez i konkursów, jak również nowych produktów, ofert i usług w zakresie opraw oświetleniowych, rozwiązań oświetleniowych i technologii sterowania oświetleniem, za pośrednictwem newslettera (mniej więcej raz w miesiącu), poczty elektronicznej, wiadomości SMS i/lub telefonu. Wyrażam zgodę na przekazanie w tym celu mojego adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu stowarzyszonym z firmą TRILUX GmbH & Co. KG spółkom z Grupy TRILUX. Są to spółki dystrybucyjne z siedzibą w UE, EOG i Szwajcarii; ich aktualny przegląd można znaleźć pod adresem www.trilux.com. Ponadto dane klientów w USA lub Indiach będą przesyłane do TRILUX Lighting US. Inc, Atlanta, USA oraz TRILUX Lighting India Pvt., New Delhi, Indie na potrzeby realizacji wyżej wymienionych celów. Należy pamiętać, że w tych krajach nie jest zagwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji dotyczących przekazywania danych do krajów trzecich można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowychTRILUX/w internetowej polityce prywatności.

* Pola obowiązkowe

Wysyłając formularz akceptuję informacje o ochronie danych osobowych TRILUX. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych TRILUX

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.