Bo zarządzanie oświetleniem może więcej

Zarządzanie oświetleniem kojarzone jest często ze złożonymi instalacjami i skomplikowanym sterowaniem elektronicznym. To błąd, bo nowoczesne systemy zarządzania oświetleniem są nie tylko łatwe w obsłudze, ale maksymalizują też komfort świetlny i minimalizują koszty energii. Istotne są zarówno warunki przestrzenne, jak i indywidualne oczekiwania stawiane oświetleniu. Ostatecznie o odpowiednim w danej sytuacji systemie zarządzania oświetleniem decydują różne czynniki.

Ściemnianie, regulacji w zależności od światła dziennego, prosta konserwacja oraz załączanie zależnie od obecności i czasu oferują szeroki potencjał oszczędności. Inteligentne oprawy wyposażone w czujniki nie tylko ułatwiają instalację, ale są też natychmiast gotowe do pracy. Oprócz tego systemy zarządzania oświetleniem można integrować z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem. W dużych kompleksach budynków otwiera to zupełnie nowe możliwości w zakresie oświetlenia.

Rozpoznawanie potencjałów oszczędnościowych

Energooszczędność skrojona na miarę

Rozwiązania modernizacyjne TRILUX oferują potencjalne oszczędności począwszy od prostej wymiany konwencjonalnej techniki oświetleniowej na oświetlenie diodowe aż po kompleksową modernizację z zarządzaniem oświetleniem.

Biuro

Oprócz rosnących oczekiwań co do przyjemnej atmosfery w biurach istotną rolę odgrywa oczywiście jakość oświetlenia, ale też związane z nim zużycie energii. Nasze innowacyjne rozwiązania oświetleniowe oferują nie tylko maksymalną wydajność świetlną, ale też dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem minimalne zużycie energii. Skomunikowanie systemów umożliwia ponadto eliminację stref ciemności oraz „wysp” światła, szczególnie w biurach wielkopowierzchniowych, co poprawia samopoczucie pracujących i zapewnia im większe bezpieczeństwo.

Przemysł

Wydajność energetyczna to istotna kwestia w przemyśle. W fabrykach energia zużywana na oświetlenie wynosi średnio 15% całego zapotrzebowania na energię elektryczną. W samych halach magazynowych zapotrzebowanie sięga nawet 80%. Połączenie energooszczędnych opraw z systemami zarządzania oświetleniem nie tylko zwiększa komfort, ale też pozwala oszczędzać koszty.

Edukacja

Przyswajanie wiedzy wymaga koncentracji, a koncentracja – dobrego samopoczucia. A do dobrego samopoczucia konieczne jest odpowiednie otoczenie i oświetlenie. Jednak obecnie oświetlenie w szkołach musi nie tylko gwarantować przyjemną atmosferę, lecz musi też być energooszczędne. Zastosowanie nowoczesnych systemów zarządzania oświetleniem pozwala zwiększyć komfort świetlny – i zmniejszyć zużycie energii. Efektem tego są niższe koszty eksploatacji.

Służba zdrowia i placówki opiekuńcze

Odpowiednie, indywidualne koncepcje oświetlenia mają szczególne znaczenie w służbie zdrowia. Pomagają one personelowi w pracy, pacjentom w powrocie do zdrowia, a placówce w oszczędności kosztów energii. Istotnym elementem jest przy tym biologicznie czynne oświetlenie, które dynamicznie zmienia barwę światła w ciągu doby analogicznie do światła dziennego. Poprawia to nie tylko komfort, ale też samopoczucie i proces powrotu do zdrowia oraz tworzy optymalne warunki dla pacjentów i personelu. Takie oświetlenie można też łączyć z oświetleniem ambientowym RGB umożliwiającym pacjentom regulację światła według indywidualnych potrzeb i wymagań.

Outdoor

Zarządzanie oświetleniem zewnętrznym TRILUX to wydajny i łatwy w obsłudze system, który oferuje elastyczność i przejrzystość. Umożliwia łatwe łączenie opraw zewnętrznych w sieć, ich sterowanie i nadzorowanie. Dzięki temu gminy mogą znacznie zredukować wydatki na eksploatację. W porównaniu z tradycyjnymi zewnętrznymi instalacjami oświetleniowymi koszty energii obniżają się nawet o 80 procent. Istotnie zmniejszają się także nakłady na konserwację. Ponadto otwarte interfejsy do integracji ewentualnych rozwiązań innych firm oferują elastyczność i możliwość rozwoju w przyszłości.

LiveLink

Perfekcyjnie zharmonizowany system zarządzania oświetleniem

LiveLink upraszcza i optymalizuje zarządzanie oświetleniem. Inteligentne światło zrewolucjonizuje naszą codzienność tak, jak kiedyś wynalezienie żarówki. Światło może wspomagać proces leczenia, poprawić naszą koncentrację i efektywność, polepszyć samopoczucie i zwiększyć bezpieczeństwo. Czego brakuje nam do tej rewolucji? Inteligentnego zarządzania oświetleniem, które oferuje nowe funkcje oraz ułatwia planowanie i instalację.

Więcej o LiveLink

Human Centric Lighting

Właściwe światło o właściwej porze.

Oprócz oczekiwanej wysokiej wydajności energetycznej istotną rolę odgrywa również stymulujące działanie światła dziennego. Badania medyczne dowodzą, że światło może wpływać na biorytm a tym samym na inne funkcje życiowe człowieka. Logiczne jest więc, aby wzorcem dla sztucznego oświetlenia w nowoczesnych pomieszczeniach było światło dzienne. Wyznacznikiem rytmu naszego życia jest w szczególności widmo światła niebieskiego, barwa nieba. Nowoczesne systemy zarządzania oświetleniem wykorzystują tę wiedzę i odpowiednio sterują poszczególnymi widmami światła, umożliwiając lepszą koncentrację i samopoczucie.

Więcej o HCL

Smart City

Oświetlenie uliczne staje się coraz bardziej inteligentne

Wykorzystuje się w nim nie tylko różne zalety systemów zarządzania oświetleniem – skomunikowanie oświetlenia i rozwiązania z zakresu Smart City otwierają zupełnie nowe możliwości. Maszty i słupki oświetleniowe wyposażone w czujniki ułatwiają szukanie miejsc parkingowych, zapewniają dostęp do internetu, wyposażone są w niewielkie ekrany używane do miejskiej reklamy lub jako informacje turystyczne i służą jako stacje ładowania rowerów i samochodów elektrycznych.

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.