Oświetlenie LED, które się sprawdza!

Obecnie przemysł oświetleniowy przechodzi na skutek wprowadzenia oświetlenia diodowego rewolucyjną i głęboką przemianę technologiczną porównywalną do tej, która nastąpiła po wynalezieniu żarówki czy po przejściu na świetlówki. Dostosowanie standardów i norm ledwo nadąża za tak obszerną i dokonującą się tak szybko zmianą. W takich okresach z reguły brak jednolitego nazewnictwa, dlatego na temat oświetlenia diodowego pojawiają się do tej pory niejednorodne informacje dotyczące kryteriów jakości i danych. Trudno w takiej sytuacji o weryfikację produktów i ich porównywalność. Prowadzi to do dezorientacji na rynku.

Dlatego naszym celem są nie tylko podstawowe informacje na temat oświetlenia diodowego, lecz także dążenie do spójnego pojmowania tego tematu. Niezawodny partner w dziedzinie wydajnych rozwiązań oświetleniowych oferuje nie tylko innowacyjne produkty i silną markę: również doskonała jakość, kompleksowy serwis i zaangażowani, kompetentni pracownicy to w firmie TRILUX oczywistość. Dzięki temu TRILUX jest również dla Ciebie silnym i niezawodnym partnerem w realizacji Twoich pomysłów oświetleniowych. Zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Dioda LED – jedno z najbardziej wydajnych źródeł światła

Z wielkim potencjałem oszczędności energii

Trwałość diody LED wynosząca ok. 50 000 godzin – a w oświetleniu zewnętrznym nierzadko dużo więcej – znacznie przewyższa większość pozostałych źródeł światła. W przeliczeniu odpowiada to stałej pracy przez 5,7 roku, czyli przez 2083 dni przez całą dobę. Na trwałość diod LED wpływa między innymi temperatura, natężenie prądu i napięcie, wilgotność, chemikalia, promieniowanie i siły mechaniczne.

W porównaniu z innymi źródłami światła wrażliwość diod LED na wpływy mechaniczne jest jednak stosunkowo niska ze względu na brak ruchomych i kruchych części oraz kompaktową konstrukcję.

Pytania i odpowiedzi na tema oświetlenia LED

Temperatura, wydajność świetlna i trwałość

Jednym z najważniejszych czynników wydajności i trwałości diody jest temperatura w warstwie zaporowej. Wraz ze wzrostem temperatury maleje wydajność świetlna i trwałość diody. Dlatego centralne znaczenie ma odprowadzanie ciepła.

Dioda LED czy świetlówka

Wybór pomiędzy diodą i świetlówką nie jest jednoznaczny, gdyż zależy od wielu różnych, indywidualnych warunków ramowych. Jednak w każdym przypadku kluczowe znaczenie ma jakość użytego źródła światła. TRILUX od ponad 100 lat tworzy inteligentne, wydajne i innowacyjne rozwiązania oświetleniowe.Wspieramy klientów fachowym doradztwem, umożliwiając im znalezienie optymalnego, energooszczędnego i obniżającego koszty oświetlenia pod konkretne zastosowanie.

Spadek strumienia świetlnego i całkowita awaria

Mówiąc o trwałości diody, należy rozróżnić spadek parametrów, tzn. utratę mocy, oraz całkowitą awarię. W przypadku utraty mocy mamy do czynienia z występującym wraz z upływem czasu spadkiem strumienia świetlnego poniżej poziomu akceptowalnego w danym zakresie zastosowania. Spadek strumienia świetlnego opraw diodowych należy uwzględnić w ramach planowania instalacji oświetleniowej.

Oblicz samodzielnie trwałość znamionową

Kalkulator L80

Zasada działania diody LED

Poprzez napięcie przyłożone na złącze p-n można zmieniać wielkość warstwy zaporowej. Decydująca jest przy tym biegunowość. Podłączenie warstwy n (donor elektronów) do ujemnie naładowanej katody powoduje przeskakiwanie elektronów ze strony N przez warstwę zaporową w stronę anody. Jednocześnie dziury z warstwy p (połączonej z dodatnio naładowanej anody) poruszają się w stronę katody. Wraz ze wzrostem napięcia warstwa zaporowa maleje aż do osiągnięcia napięcia przewodzenia, kiedy dioda zaczyna przewodzić prąd. Natomiast podłączenie warstwy n do dodatnio naładowanej anody powoduje przyciąganie elektronów przez anodę, co zwiększa warstwę zaporową i uniemożliwia przepływ prądu.

Wydajne odprowadzanie ciepła

Mimo że światło emitowane przez diody LED nie ma pasma podczerwieni, a więc jest „zimne”, podczas rekombinacji w półprzewodniku powstają wysokie temperatury. Takie niemal punktowe obciążenia termiczne muszą być odprowadzane i równomiernie rozprowadzane przez przemyślany system chłodzący. System chłodzący diody przypomina zasadniczo system w procesorze komputerowym: płytka, na której znajduje się dioda, ma radiator zapewniający optymalne przewodzenie ciepła. Kształt i budowa radiatora zależy m.in. od geometrii oprawy, miejsca montażu i użytego materiału.

Budowa komponentu LED

Na pierwszy rzut oka komponent LED składa się z kilku prostych komponentów. Centralnym elementem jest zasadnicza dioda LED (elektroluminescencyjna), specjalnie domieszkowany półprzewodnik przetwarzający energię elektryczną na widoczne światło. Proces ten zachodzi w bardzo wąskim obszarze pośrodku półprzewodnika w warstwie zaporowej. Dioda LED ma dwa przyłącza elektryczne i w celu odprowadzania ciepła wytwarzanego podczas pracy może być zamocowana na nośniku przewodzącym termicznie. Elementy te chroni stabilna obudowa, którą w kierunku emisji światła zamyka pierwotny układ optyczny (z reguły niewielka soczewka).

Białe światło, ciepłe światło?

Porównując widmo światła z różnych źródeł, można stwierdzić duże różnice. Na przykład światło świecy ma nieprzeciętnie duży udział czerwieni, przez co odbierane jest jako ciepłe światło, a światło świetlówki ma większy udział barwy niebieskiej, co daje mu zimniejszy charakter. Ponieważ większość naturalnych źródeł światła ma szerokie widmo zawierające fale o różnych długościach, to podanie samej długości fali nie nadaje się do określenia białego światła. Decydujący jest tu raczej stosunek poszczególnych pasm widma. Określa on temperaturę barwową światła białego oraz barwę światła kolorowego.

LED – dioda elektroluminescencyjna

Światło emitowane przez diodę LED nie jest jak w przypadku lampy żarowej produktem ubocznym procesu termicznego. Jest efektem elektrycznej reakcji w diodzie występującej przy rekombinacji ładunków dodatnich i ujemnych w warstwie zaporowej półprzewodnika. Uwalniana przy tym energia emitowana jest w postaci promieniowania elektromagnetycznego w paśmie widzialnym, a więc w postaci światła. Sprawność diody LED wielokrotnie przewyższa sprawność lampy żarowej. Około 50% energii elektrycznej przetwarzanej jest w diodzie na światło.

Każdy z nas zna ożywcze działanie światła. Światło daje energię i aktywizuje. Reguluje porządek dnia. Najnowsze badania potwierdzają pozytywne działanie światła słonecznego na zdrowie i psychikę. Ale również sztuczne światło może poprawiać samopoczucie, sprzyjać koncentracji i stymulować. Sztuczne światło wzorowane na świetle słonecznym to znacznie więcej niż tylko oświetlenie.

Najnowsze technologie, inteligentne rozwiązania oświetleniowe i doświadczenie pozwalają nam zapewniać zawsze najwyższą jakość światła. Inaczej mówiąc, Nowe Światło, które kształtuje architekturę, pozwala ludziom lepiej pracować i budzi pozytywne uczucia – i jest przy tym wysoce wydajne.

Tworzenie diod TRILUX

Systematyczne zdobywanie wiedzy i wymiana doświadczeń jest bardzo ważna w rozwoju nowych technologii. Dlatego TRILUX angażuje się intensywnie we współpracę z naukowcami, instytucjami publicznymi i gremiami zajmującymi się standaryzacją. Wspólne projekty w zakresie technologii diodowych prowadzone są obecnie we współpracy z 3M, Instytutem Fraunhofera, Federalnym Ministerstwem Oświaty i Nauki (BMBF), TU Ilmenau oraz formą OSRAM w zakresie OLED, a w zakresie sterowania światłem ze spółkami zależnymi BAG. Przedmiotem tego projektu są takie istotne na przyszłość kwestie, jak badanie i tworzenie zrównoważonych koncepcji pracy i biur, badania nad dynamicznym światłem w biurach przyszłości czy interaktywne systemy sterowania oświetleniem.

Od lutego 2010 r. TRILUX jest członkiem Zhaga, międzynarodowego gremium różnych firm z branży oświetleniowej. Z uwagi na szybki i zrównoważony rozwój technologii LED Zhaga tworzy specyfikacje zapewniające kompatybilność modułów diodowych różnych producentów. Zhaga skupia się przy tym na mechanicznej, oświetleniowej, termicznej i elektrycznej kompatybilności modułów, systemów i zasilaczy diodowych.

Przemyślany zrównoważony rozwój

Strategiczne myślenie i perspektywiczne działania stanowiły od dawna podstawę naszej samoświadomości. Naszym celem jest oferowanie energooszczędnych produktów zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialne korzystanie z surowców i energii w produkcji. Właśnie dzięki zastosowaniu technologii diodowej doskonale radzimy sobie pod względem oszczędności, ekologii i wydajności energetycznej w zakresie, który jeszcze przed kilkoma laty był sferą marzeń.

Więcej informacji

LIGHT+BUILDING 2024 Gdzie jest światło, tam jest życie.
3 - 8 marca 2024 r. Hala 5, stoisko 47 Zdobądź swój bilet