Oświetlenie LED, które przekonuje!

Nigdy wcześniej w historii sztucznego oświetlenia**,** innowacje techniczne nie doprowadziły do tak daleko idących zmian w tak krótkim czasie, jak w przypadku rozwoju technologii LED. W ciągu zaledwie kilku lat podbiła ona swoje miejsce jako źródło światła we wszystkich obszarach zastosowań. W firmie TRILUX oprawy LED stanowiły już ponad 90% całkowitej sprzedaży w 2020 roku. Wraz z rewizją dyrektywy RoHS w 2023 r. zdecydowano o stopniowym zniesieniu specjalnych przepisów dotyczących stosowania rtęci w lampach wyładowczych w Europie. W rezultacie praktycznie wszystkie lampy wyładowcze nie będą już dostępne w dającej się przewidzieć przyszłości i zostaną zastąpione rozwiązaniami LED.

Celem jest zatem zapewnienie podstawowych informacji na temat technologii LED i jednolitego zrozumienia oświetlenia LED, a także zoptymalizowanych produktów. Niezawodny partner w zakresie wysokiej jakości i wydajnych rozwiązań oświetleniowych oferuje więcej niż tylko innowacyjne produkty i silną markę: wyjątkowa jakość, kompleksowa obsługa, zaangażowani pracownicy i kompetentny transfer wiedzy są tak samo częścią TRILUX. Wszystko to sprawia, że TRILUX jest silnym i niezawodnym partnerem dla Ciebie i Twoich pomysłów oświetleniowych. Dziś i w przyszłości.

Obowiązkowa efektywność energetyczna

Najważniejszym aspektem szybkiego rozwoju i rozpowszechnienia diod LED jest niemal na pewno ich ogromna efektywność energetyczna. Bardzo wcześnie uznano, że skuteczność świetlna przekraczająca 100 lm/W zostanie wkrótce osiągnięta. Skuteczność świetlna dzisiejszych opraw LED wynosi do 180 lm/W. W perspektywie średnioterminowej można oczekiwać, że skuteczność świetlna opraw LED przekroczy 200 lm/W. Względny potencjał oszczędności 10-krotności LED w porównaniu do matowych żarówek ogólnego przeznaczenia (<10 lm/W) i co najmniej 3-krotności w porównaniu do żarówek halogenowych (do 30 lm/W) sugeruje stopniowy zakaz stosowania tych konwencjonalnych źródeł światła. Istnieje duży potencjał oszczędności w zakresie oświetlenia technicznego, tj. oświetlenia miejsc pracy, placówek edukacyjnych, placówek opieki zdrowotnej, sal sprzedaży i innych obiektów użyteczności publicznej, a także oświetlenia wszystkich obszarów zewnętrznych.

Wysokie wymagania oświetleniowe i długi czas pracy skutkują wysokim zapotrzebowaniem na energię oświetleniową, które można znacznie zmniejszyć poprzez ukierunkowane wykorzystanie wydajnych opraw oświetleniowych i ich sterowanie zorientowane na użytkownika za pomocą elektronicznego zarządzania oświetleniem. Podstawowym warunkiem wstępnym jest profesjonalny proces projektowania oświetlenia we wszystkich interfejsach technicznych, który mapuje wszystkie wymagania dotyczące rozwiązania oświetleniowego. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że przy dobrym systemie oświetlenia LED zapotrzebowanie na energię można często zmniejszyć 3-krotnie w porównaniu do lamp fluorescencyjnych, a przy dodatkowym zarządzaniu oświetleniem często 5-krotnie, tj. do 20% lub mniej. Udowodniono, że same zaoszczędzone koszty energii uzasadniają modernizację systemu oświetleniowego.

Pytania i odpowiedzi na tema oświetlenia LED

Temperatura, skuteczność świetlna i żywotność

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wydajność i żywotność diod LED jest temperatura złącza - tak zwana temperatura złącza Tj. Wraz ze wzrostem temperatury spada skuteczność świetlna i żywotność diod LED. Zarządzanie temperaturą odgrywa zatem kluczową rolę.

Spadek strumienia świetlnego i całkowita awaria

Rozważając żywotność diod LED, rozróżnia się usterki parametryczne, tj. zmniejszenie strumienia świetlnego (degradację) i całkowitą awarię, która jest niezależna od tego. Ze względów technologicznych strumień świetlny diod LED zmniejsza się z czasem, aż spadnie poniżej akceptowalnej wartości progowej dla danego obszaru zastosowania. Zmniejszenie strumienia świetlnego opraw LED musi być brane pod uwagę przy planowaniu systemu oświetleniowego. Średni znamionowy okres użytkowania Lx jest zwykle używany jako wskazówka, gdzie "L" oznacza liczbę godzin pracy, w ciągu których oczekuje się, że strumień świetlny spadnie do wcześniej określonej minimalnej wartości procentowej "x". W przypadku wysokiej jakości opraw LED całkowita awaria jest pomijalna w ramach czasowych żywotności, co oznacza, że nie odgrywa ona żadnej roli w planowaniu.

Wydajne zarządzanie temperaturą

Pomimo ogromnej wydajności diod LED, które przekształcają około 60% dostarczonej energii elektrycznej w światło widzialne, ciepło generowane przez pozostałe 40% strat elektrycznych nadal stawia wysokie wymagania w zakresie niezawodnego zarządzania temperaturą. Ciepło generowane w niemal punktowo małej objętości kryształu diody LED musi być odprowadzane w sposób ciągły i niezawodny, aby nie dochodziło do gromadzenia się ciepła nawet podczas ciągłej pracy, a żywotność wrażliwego termicznie półprzewodnika nie uległa pogorszeniu. Odpowiedni projekt i precyzyjne procesy produkcyjne są zatem podstawowym warunkiem wstępnym, aby móc zaoferować produkt wysokiej jakości.

Białe światło, ciepłe światło?

Jeśli porównasz światło z różnych źródeł światła, zauważysz znaczące różnice. Światło świec jest postrzegane jako światło ciepłe, podczas gdy światło z lampy fluorescencyjnej wydaje się zimniejsze. Oba źródła światła są tak zwanymi źródłami światła białego i emitują szerokie spektrum różnych długości fal. Stosunek różnych składowych widma określa postrzeganą barwę światła, ciepłe białe ze zwiększoną ilością składowych czerwonych i chłodne białe ze zwiększoną ilością składowych niebieskich.

LED - świecący reflektor

Światło emitowane przez diodę elektroluminescencyjną nie jest niewielką, widzialną częścią jej promieniowania temperaturowego, jak ma to miejsce w przypadku żarówki - jest ono generowane przez rekombinację dodatnich i ujemnych nośników ładunku w warstwie złączowej półprzewodnika. Duża część uwolnionej energii jest emitowana jako promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym - tj. jako światło. Wydajność diody LED wielokrotnie przewyższa wydajność żarówki. Około 60% zużywanej energii elektrycznej jest przekształcane w światło przez diodę elektroluminescencyjną.

Wszyscy znamy ożywcze działanie światła. Dodaje nam energii i aktywuje nas. Reguluje nasze codzienne czynności. Obecne badania potwierdzają pozytywny wpływ światła słonecznego na zdrowie i psychikę. Udowodniono jednak również, że sztuczne światło poprawia samopoczucie, sprzyja koncentracji i pobudza. Oparte na świetle słonecznym, sztuczne światło od dawna jest czymś więcej niż tylko środkiem do celu.

Dzięki najnowszej technologii, inteligentnym rozwiązaniom oświetleniowym i doświadczeniu, naszym celem jest zawsze osiągnięcie najlepszej możliwej jakości oświetlenia. Krótko mówiąc: nowe światło, które pomaga kształtować architekturę, sprawia, że ludzie pracują lepiej, wywołuje pozytywne uczucia - a jednocześnie jest bardzo wydajne.

Projektowanie z wykorzystaniem światła

Sama idealna oprawa oświetleniowa to dla nas za mało. Ponieważ właściwe światło zależy od całości: zoptymalizowanego, zrównoważonego projektu oświetlenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze pomieszczenia, całe kompleksy budynków czy obszary zewnętrzne: Nasze indywidualne doradztwo i pomoc w planowaniu to klucz do holistycznych rozwiązań oświetleniowych, które oszczędzają energię, a tym samym koszty. Ponieważ jesteśmy kimś więcej niż tylko dostawcą. Jesteśmy kompetentnym partnerem we wszystkich kwestiach związanych z oświetleniem.

Więcej informacji

Myślenie i działanie w perspektywie długoterminowej zawsze było fundamentalną częścią naszego wizerunku. Naszym celem jest oferowanie zrównoważonych i energooszczędnych produktów oraz wytwarzanie ich w sposób odpowiedzialny za zasoby, takie jak surowce i energia. W szczególności dzięki technologii LED, nasze produkty osiągają wymiary pod względem opłacalności, przyjazności dla środowiska i efektywności energetycznej, które jeszcze kilka lat temu były uważane za niemożliwe.

WIĘCEJ INFORMACJI

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.