Światło dla ludzi

Human Centric Lighting

Światło ma wiele aspektów, które należy uwzględnić przy projektowaniu przyszłościowych rozwiązań oświetleniowych. W firmie TRILUX mamy jasny cel: w centrum naszych działań stawiamy człowieka z jego konkretnymi potrzebami. Ta konsekwentna orientacja na użytkownika jest dla firmy TRILUX podstawą dobrego oświetlenia.

U podstaw rozwiązania Human Centric Lighting leży zawsze profesjonalnie zaplanowana koncepcja oświetleniowa, w której wszystkie komponenty są dokładnie zorientowane na potrzeby klienta i konkretne zastosowanie. W efekcie powstają wydajne, indywidualnie dostosowane systemy, które optymalnie wspierają człowieka przy wykonywaniu najróżniejszych zadań. Zgodnie z hasłem „Simplify Your Light” TRILUX zapewnia maksymalnie łatwy dostęp do tych rozwiązań.

Biuro

Zmotywowani, wydajni i zdrowi pracownicy są kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Dlatego pracodawcy powinni przede wszystkim zadbać o stworzenie jak najlepszych warunków do pracy. Potrzeba profesjonalnie zaprojektowanego systemu oświetlenia zapewniającego zdrowe miejsce pracy jest jednak często za mało uwzględniana, a wymagane ustawowo natężenie oświetlenia wynoszące 500 luksów jest często niewystarczające, szczególnie dla starszych pracowników. Rozwiązania Human Centric Lighting firmy TRILUX koncentrują się na człowieku i jego potrzebach, wspierając dobre samopoczucie, produktywność i relaks – a tym samym zdrowe warunki pracy w biurze.

dowiedz się więcej

OŚWIATA

Szczególnie w oświacie mamy do czynienia często ze zmieniającym się rytmem dobowym, co stanowi uciążliwość dla uczniów i młodzieży. Wspieranie rytmu dobowego zwiększa zdolność skupienia, zmniejsza częstotliwość popełnianych błędów i sprzyja koncentracji przy pracy.

dowiedz się więcej

PRZEMYSŁ

Unikanie błędów i bezpieczeństwo pracy to szczególnie istotne kwestie w przemyśle. Na przykład praca zmianowa ma negatywny wpływ na rytm dobowy i utrudnia konieczną regenerację. Również zbyt słabe oświetlenie ma w dosłownym znaczeniu swoje ciemne strony negatywnie wpływające na bezpieczeństwo pracy. W obu przypadkach rozwiązaniem jest Human Centric Lighting.

dowiedz się więcej

SPRZEDAŻ

Aranżacja przestrzeni sklepowej może aktywnie wspierać sprzedaż. Prawidłowe oświetlenie ma tu istotny wkład. Odpowiednie rozwiązania oświetleniowe mogą budzić ciekawość, zachęcać, sprzyjać dłuższemu przebywaniu i zachwycać. Krótko mówiąc, tworzą fundament skutecznej sprzedaży.

dowiedz się więcej

Służba zdrowia i placówki opiekuńcze

Dobre oświetlenie w służbie zdrowia musi oferować więcej niż tylko optymalne warunki widoczności zgodne z normami. Barwa i natężenie światła wpływają między innymi na nastrój, samopoczucie i wydajność. Również biorytmy można wzmocnić, dostosowując barwę i natężenie światła do naturalnego cyklu światła dziennego. Przy zastosowaniu inteligentnego sterowania oświetleniem dzieje się to wręcz automatycznie.

dowiedz się więcej

OD TEORII DO PRAKTYKI: PROJEKTY BADAWCZE TRILUX

Dopiero znalezienie zastosowania przyjaznego dla użytkownika pozwala dużej liczbie ludzi cieszyć się zaletami nowych rozwiązań z zakresu badań nad oświetleniem. Dlatego TRILUX bada w różnych projektach praktycznych możliwości zastosowania oświetlenia zgodnego z rytmem dobowym.

Projekt Placar

Już od roku 2006 projekt Placar tworzy w tym zakresie ważny fundament. Wspólnie z kliniką Charité Berlin i innymi partnerami firma TRILUX bada wpływ świata zgodnego z rytmem dobowym na ludzi. W tym celu zdefiniowano i wygenerowano widma światła o określonej jasności, oddawaniu barw i działaniu zgodnym z rytmem dobowym. Dla uzyskania optymalnej skuteczności firma TRILUX opracowała system oświetleniowy, który emituje światło w sposób i ergonomiczny i niepowodujący olśnienia.

Projekt badawczy OLIVE

Wykorzystanie światła dla poprawy samopoczucia to również cel projektu OLIVE, „Zoptymalizowanych systemów oświetleniowych sprzyjających wydajności i zdrowiu”. OLIVE łączy wizualne i niewizualne działanie światła z inteligentnym sterowaniem i przekłada je na konkretne zastosowania. Systemy oświetleniowe dostosowują światło do światła dziennego oraz pory dnia, a tym samym do rytmu dobowego. To inteligentne oświetlenie sterowane jest przy tym za pośrednictwem czujników i gestów. Jako źródło światła TRILUX stosuje diody. Dają one niemal nieograniczone możliwości sterowania elektronicznego, a ich niewielkie wymiary umożliwiają montaż w dowolnym miejscu.

Projekt Felix-Blatter-Spital

Projekt Felix-Blatter-Spital poświęcony jest porównaniu rozwiązań zgodnych z rytmem dobowym. Bada on wpływ oświetlenia zgodnego z rytmem dobowym, przyjazność dla użytkownika, koszty inwestycji i eksploatacji, a tym samym praktyczną przydatność dla projektantów i inwestorów. W ramach projektu sale oddziału geriatrycznego wyposażone zostały w różne systemy oświetleniowe zgodne z rytmem dobowym. Systemy te badane są pod kątem ich właściwości i oświetleniowych. Pomiarom towarzyszą ankiety dotyczące jakości oświetlenia przeprowadzane wśród personelu medycznego. Wyniki dają porównanie systemów ułatwiające projektantom wybór odpowiedniego systemu.