Monitoring

Optymalizacja tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Działanie, zanim pojawi się problem.

Wraz z pojawieniem się oświetlenia diodowego i postępującą cyfryzacją otwierają się nowe możliwości profesjonalnego oświetlenia: oprócz dużego potencjału oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami nowoczesne systemy sterowania oświetleniem oferują nowe możliwości zwiększenia komfortu i zupełnie nowe korzyści dla klientów. Pozwala to na monitorowanie instalacji oświetleniowej i zapewnia przejrzystość w zakresie zużycia energii. System reaguje nawet proaktywnie, zanim jeszcze pojawi się problem.

Główne korzyści:

 1. To niższe koszty dzięki oszczędności energii i zasobów.
 2. Większy komfort i znacznie większa przejrzystość zużycia energii.
 3. Dzięki usługom monitorowania TRILUX i systemowi zarządzania oświetleniem LiveLink zawsze masz wgląd
  w swoją instalację oświetleniową i możesz zareagować, zanim pojawi się problem.
 4. Dostosowanie systemu lub wsparcie również poprzez zdalny dostęp przez połączenie VPN

proste i nieskomplikowane

Usługi monitorowania

Zastosowanie standardowych opraw oświetleniowych

prawie wszystkie ściemnialne oprawy diodowe TRILUX do zastosowań przemysłowych są przystosowane do monitorowania. Nie ma więc żadnych dodatkowych kosztów za oprawy specjalne!

System zarządzanie oświetleniem LiveLink jest gotowy do pracy w internecie rzeczy

inteligentny system sterowania można łatwo połączyć w sieć bez dodatkowych inwestycji - niezależnie od wielkości systemu.

ZDALNY DOSTĘP

zarówno w przypadku żądań zmian, jak i wsparcia technicznego, użytkownik lub personel serwisowy mogą uzyskać dostęp do systemu i skonfigurować go z dowolnego miejsca.

Wysoka elastyczność

informacje można łatwo zintegrować z systemami zarządzania budynkiem poprzez odpowiedni interfejs.

Przejrzystość kosztów

 1. Większa przejrzystość kosztów dzięki stałemu monitorowaniu kosztów energii instalacji oświetleniowej
 2. Optymalizacja zużycia energii, a tym samym oszczędności finansowe

Trwałość

 1. Elastyczność i niższe koszty konserwacji, ponieważ cykle konserwacji są dostosowane do rzeczywistych potrzeb
 2. Przyjazne środowisku i zrównoważone zarządzanie budynkiem

Wygodne sterowanie

 1. W pełni automatycznie lub za pomocą przyjaznej dla użytkownika aplikacji
 2. Zdalny dostęp do wszystkich funkcji systemu z każdego miejsca na świecie

CAŁY POTENCJAŁ CYFROWEGO
OŚWIETLENIA

ENERGY MONITORING

Analiza i optymalizacja zużycia energii. W opcji monitoringu energii system zarządzania oświetleniem LiveLink umożliwia odczyt i analizę danych dot. zużycia energii, w grupach lub na poziomie poszczególnych opraw. Pozyskane w ten sposób informacje pomagają w rozpoznawaniu i optymalizacji zużycia energii.

LIGHT MONITORING

Cały system oświetlenia w zasięgu wzroku i pod kontrolą, także w drodze. W opcji monitoringu światła za pośrednictwem systemu LiveLink użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich istotnych danych eksploatacyjnych instalacji oświetleniowej. Na podstawie kompleksowych informacji można nie tylko zoptymalizować zużycie energii. Pozwala to także na dostosowanie cykli konserwacyjnych do rzeczywistych potrzeb, ponieważ system rozpoznaje z wyprzedzeniem potrzebę konserwacji i na życzenie aktywnie zgłasza ją właściwej jednostce serwisowej. Ta tzw. konserwacja predykcyjna jest znacznie łatwiejsza i także tańsza niż konserwacja w sztywnych przedziałach czasowych. Żądania zmian lub potencjalne prace konserwacyjne mogą być również rozwiązywane zdalnie za pomocą połączenia VPN. Daje to firmom instalatorskim możliwość generowania wartości dodanej dla swoich klientów poprzez nowe usługi.

Znaczenie Energy
Monitoring
Light
Monitoring
Zużycie energii elektrycznej na oprawę oświetleniową
Zużycie energii 12 miesięcy na oprawę -
Status pracy (włączony/wyłączony)
Czas pracy (h)
Obecność komunikatów o statusie/błędzie
Powiadomienie (komunikat "push") -
Poziom ściemniania -
Konserwacja zapobiegawcza + pozostały czas pracy (h) -
Interfejs danych surowych (API) -
Temperatura statecznika -
Raport/Analiza danych (PDF+Graphic) -
Zdalny dostęp (sceny) -
Analiza danych z czujnika -
Zdalna diagnoza -
Wizualizacja planu piętra* -
BackUp konfiguracji* -

* LiveLink Premium

"5 KROKÓW DO OŚWIETLENIA SIECIOWEGO TO PROSTE…"

Dowiedz się więcej

Dzięki przyszłościowym usługom monitorowania

jesteś zawsze o krok do przodu

Wybierając profesjonalne oświetlenie diodowe i inteligentne sterowanie swoim projektem przemysłowym za pomocą systemu zarządzania oświetleniem LiveLink, od razu masz potrzebny sprzęt: pierwszy krok został wykonany! Teraz trzeba jeszcze połączyć się z chmurą LiveLink, gdzie instalator może zarejestrować Twój system w kilku prostych krokach – i już możesz wykupić żądaną usługę!

Dobrze wiedzieć: prawie wszystkie diodowe oprawy przemysłowe TRILUX są przygotowane do usług monitorowania: zwróć uwagę na symbol „monitoring-ready”.

* Pola wymagane

Wysyłając formularz akceptuję informacje o ochronie danych osobowych TRILUX. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych TRILUX