ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO ODPOWIEDNIE PODEJŚCIE

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych jest silnie zakorzeniona w DNA naszej firmy. Dla TRILUX to sprawa oczywista. Wszystkie nasze  działania w kluczowych obszarach dostosowujemy do tego tematu. Nie tylko dlatego, że prawo i społeczeństwo domaga się działań przeciwko  zmianom klimatu . Konsekwentnie i stale pracujemy nad poprawą naszego śladu węglowego. Niemieckie zakłady produkcyjne będą neutralne dla klimatu już w 2025 roku.

NASZA MISJA

Jako firma rodzinna myślimy pokoleniowo i nie mierzymy naszych wyników krótkoterminowym sukcesem. Angażujemy się odpowiedzialnie, holistycznie i rozważamy zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach. Sprawiedliwość społeczna, odpowiedzialność ekologiczna i uczciwe praktyki biznesowe to nasze niezbywalne wartości od momentu założenia firmy w 1912 roku. Chcemy być odważnym i kreatywnym pionierem, motorem i współtwórcą rynku oraz wnosić wymierny wkład w ochronęśrodowiska i zrównoważony rozwój społeczeństwa. Jednocześnie wspieramy naszych partnerów i klientów* w realizacji ich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tak, aby nasza cenna planeta pozostała zdatna do życia dla przyszłych pokoleń.

NASZA FILOZOFIA

Kierując się chęcią ciągłego rozwoju, firma TRILUX od zawsze kieruje się tą samą filozofią, aby stale ulepszać oświetlenie dla ludzi i środowiska. Główne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie rynek oświetleniowy, sięgają od efektywności energetycznej i materiałowej, po ochronę klimatu, bioróżnorodność, recykling i gospodarkę cyrkularną. Dla firmy TRILUX nie jest to bynajmniej nowe terytorium. Jesteśmy pionierem transformacji LED-owej. Dzięki naszej odrębnej kulturze innowacji wyznaczamy obecnie standardy wydajności, jakości i technologii w branży oświetleniowej. Aby z troską i determinacją podchodzić do wszystkich naszych działań na rzecz ochrony klimatu, pozyskaliśmy silnych partnerów i zaangażowaliśmy się w różne sieci.

NASZA DROGA

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na trzech głównych obszarach

NASZA GLOBALNA MAPA DROGOWA

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku w ich Agendzie 2030. 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmuje 169 wytycznych odnoszących się do globalnych wyzwań. Aby nie zgubić się w tej różnorodności, lecz zawsze działać poważnie i wzorowo, firma TRILUX koncentruje się na następujących pięciu celach:

NASZA SIEĆ WSPÓŁPRACY

TRILUX Group jest w doskonałym kontakcie z licznymi organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wraz ze stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz we współpracy z innymi producentami propagujemy postęp techniczny na całym świecie, opracowujemy standardy oraz omawiamy i oceniamy polityczne warunki ramowe. Oto przykłady:

Lighting Europe

Grupa robocza Zrównoważony Rozwój

ZVEI

Centralny Związek Przemysłu Elektrycznego i Elektronicznego

Grupa robocza Zielony Ład – oświetlenie

Holenderska Rada ds. Zielonego Budownictwa

Recylum, Francja

ISO

Niemiecki Instytut Normalizacyjny

DIN

Niemiecki Instytut Normalizacyjny

Sustainable Procurement Pledge

(SPP)

Madaster Kennedy Network 

CEN

Centrum Badań nad Systemem Ziemi i Zrównoważonym Rozwojem (CEN), Hamburg

*Ze względu na lepszą czytelność, ta strona używa zarówno męskiej, jak i żeńskiej formy dla określeń osób i głównych słów odnoszących się do osób. Odpowiednie terminy stosuje się zasadniczo do wszystkich płci w celu równego traktowania. Skrócona forma językowa służy wyłącznie celom redakcyjnym i nie implikuje żadnych ocen wartościujących.