Światło o niskim kontraście

jakość światła oczami patrzącego

LEDy to punktowe źródła światła o wysokiej luminancji. Zapewniają wprawdzie dobre oświetlenie, ale mogą również powodować olśniewanie. Aby temu przeciwdziałać, firma TRILUX opracowała tak zwaną technologię światła o niskim kontraście (Low Contrast Light) mającej na celu zwiększenie luminancji wokół źródła LED.

Redukuje to efekt olśnienia bez ograniczania jasności i bez znaczącej zmiany rozsyłu światła oraz zapewnia bardzo harmonijne postrzeganie światła.

KORZYŚCI

Przyjemne oświetlenie osiedlowych ulic, ścieżek i placów: w oprawach zewnętrznych TRILUX z technologią światła o niskim kontraście światło jest odpowiednio wiązane w płytce przewodzącej światło. Zmniejsza to efekt olśnienia i zapewnia wyjątkowo przyjemne warunki widzenia w strefach zewnętrznych. Światło o niskim kontraście zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców samochodów.

Światło jest też niezwykle jednolite i przyjemne, a także stanowi ozdobę przestrzeni publicznych. Wyższa jakość przebywania w danym miejscu zachęca do dłuższego pobytu.

Technologia LCL jest już stosowana w serii opraw Lumantix i ConStela 19.

KORZYŚCI

Przyjemne oświetlenie osiedlowych ulic, ścieżek i placów: w oprawach zewnętrznych TRILUX z technologią światła o niskim kontraście światło jest odpowiednio wiązane w płytce przewodzącej światło. Zmniejsza to efekt olśnienia i zapewnia wyjątkowo przyjemne warunki widzenia w strefach zewnętrznych. Światło o niskim kontraście zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców samochodów.

Światło jest też niezwykle jednolite i przyjemne, a także stanowi ozdobę przestrzeni publicznych. Wyższa jakość przebywania w danym miejscu zachęca do dłuższego pobytu.

Technologia LCL jest już stosowana w serii opraw Lumantix i ConStela 19.

Bardziej zrównoważony rozwój

Low Contrast Light technology makes optimum use of the light from the LEDs by actively coupling in light components. This improves the visual comfort and reduces light pollution.

Wyższy komfort widzenia
i bezpieczeństwo

Wyższy komfort widzenia zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Światło o niskim kontraście jest zatem ważnym elementem bezpiecznej interakcji w strefach zewnętrznych.

Mniejszy efekt olśnienia

Technologia światła o niskim kontraście (LCL) redukuje efekt olśnienia poprzez zmniejszenie kontrastu między źródłami LED a ich bezpośrednim otoczeniem.

Zasada działania technologii światła o niskim kontraście (LCL)

Efekt olśnienia w oku jest powodowany nie tylko absolutną jasnością samego punktu świetlnego, ale także mocnym kontrastem pomiędzy punktem świetlnym a jego bezpośrednim otoczeniem. Zbyt duża różnica natężeń światła obok siebie spowalnia bezpośrednią reakcję na światło (zwężenie źrenicy) i powoduje podrażnienie nerwu wzrokowego. Technologia światła o niskim kontraście (LCL) przeciwdziała temu zjawisku bez zmniejszania jasności.

W tym celu światło emitowane ze źródeł LED jest kierowane przez pierwotną optykę do płytki przewodzącej światło w układzie optycznym. Ta świecąca powierzchnia zmniejsza kontrast między punktami świetlnymi LED a sąsiednimi obszarami, zapewniając wyjątkowo przyjemne światło o mniejszym olśniewaniu.

Zjawisko to jest znane również z życia codziennego. Światła drogowe nadjeżdżającego pojazdu mniej oślepiają w ciągu dnia niż w ciemności.

Oprawy zewnętrzne ze światłem o niskim kontraście

poznaj ofertę

Technologia światła o niskim kontraście (LCL) jest już dostępna w naszej gamie opraw Lumantix (grzybek, cylinder, latarnia i stożek) oraz w ConStela 19. Krzywa światłości opraw jest idealnie dostosowana do danego obszaru zastosowania za pomocą soczewek MLTIQ (Multi-Lens Technology). Zastosowanie technologii światła o niskim kontraście (LCL) zmienia tę charakterystykę tylko w minimalnym stopniu, a zwiększa komfort widzenia.

Uatrakcyjnij ulice, place i ścieżki za pomocą
oświetlenia o niskim kontraście

Wysoka jakość światła ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa, ale jest także kluczowym czynnikiem wpływającym na dobre samopoczucie. Oprawy TRILUX z technologią światła o niskim kontraście (LCL) zmniejszają efekt olśnienia, podnosząc komfort widzenia i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Wysokiej jakości światło poprawia też jakość przebywania na ulicach, ścieżkach i placach.

Światło o niskim kontraście

szczególnie przyjemne światło o niskim kontraście

Światło o niskim kontraście to inteligentna technologia zmniejszająca efekt olśnienia. W oprawach LCL światło LED jest kierowane przez pierwotną optykę do płytki przewodzącej światło w układzie optycznym. Ta świecąca powierzchnia zmniejsza kontrast między LEDami a ich bezpośrednim otoczeniem, ograniczając efekt olśnienia i zwiększając komfort widzenia. Światło o niskim kontraście jest obecnie dostępne w gamie opraw Lumantix i ConStela 19.

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.