GOSPODARKA CYRKULARNA

Produkty, które nie przyczyniają się do wytwarzania odpadów i same nie stają się odpadami – to ideał gospodarki cyrkularnej. Firma TRILUX robi wszystko, aby stosowane materiały były w jak największym zakresie poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane i używane.

 

SUROWCE I MATERIAŁY

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

Efektywność wykorzystania zasobów oznacza dla nas m.in. ciągłą optymalizację ilości surowców i materiałów stosowanych w oprawach oświetleniowych. Nie ryzykując kompromisów w zakresie jakości i funkcjonalności, firma TRILUX skupia się na redukcji ilości wykorzystywanych surowców i materiałów, jak również na tym, aby w miarę możliwości zrezygnować ze stosowania substancji niebezpiecznych, krytycznych i wyjątkowo cennych.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

PROCESY PRODUKCYJNE

UGRUNTOWANA PRAKTYKA

Jako producent inteligentnych rozwiązań oświetleniowych firma TRILUX może bez wątpienia osiągnąć najlepsze efekty w zakresie ochrony klimatu i zasobów naturalnych dzięki swoim wydajnym i zrównoważonym produktom. Jednak wszystkie procesy w produkcji, administracji i transporcie muszą być również coraz bardziej zrównoważone. Firma TRILUX systematycznie pracuje nad zminimalizowaniem swojego wpływu na środowisko i klimat.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

PROCESY PRODUKCYJNE

UGRUNTOWANA PRAKTYKA

Jako producent inteligentnych rozwiązań oświetleniowych firma TRILUX może bez wątpienia osiągnąć najlepsze efekty w zakresie ochrony klimatu i zasobów naturalnych dzięki swoim wydajnym i zrównoważonym produktom. Jednak wszystkie procesy w produkcji, administracji i transporcie muszą być również coraz bardziej zrównoważone. Firma TRILUX systematycznie pracuje nad zminimalizowaniem swojego wpływu na środowisko i klimat.

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAOPATRZENIE I TECHNOLOGIA

PRZEJRZYSTY ŁAŃCUCH DOSTAW

Skuteczna strategia zrównoważonego rozwoju nie kończy się w granicach organizacji. Musi obejmować cały łańcuch tworzenia wartości i dostaw. Firma TRILUX uwzględniła wiele środków i instrumentów tej koncepcji zarządzania w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

INTELIGENTNIEJSZY SERWIS

NOWE MODELE BIZNESOWE

Wynajem, dzierżawa, abonament – formy umów, które od dawna funkcjonują w wielu dziedzinach życia społecznego są ze względu na cyfryzację światła interesujące również w przypadku rozwiązań oświetleniowych. „Light as a Service” to nowy model biznesowy. Przynosi korzyści w postaci redukcji kosztów i większego komfortu wszystkim zaangażowanym stronom. Jako producent pozostajemy właścicielem rozwiązań oświetleniowych i jesteśmy odpowiedzialni za ponowne przetworzenie, recykling lub alternatywne wykorzystanie produktu, który wraca do nas po zakończeniu określonego w umowie czasu użytkowania.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

WIĘCEJ INFORMACJI 

 

RECYKLING

ZAMIAST MARNOTRAWSTWA

Grupa TRILUX od lat stale redukuje ilość odpadów. Stosowane materiały i środki pomocnicze w dużym stopniu podlegają recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. Wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów w zakładzie w Arnsbergu wynosi ponad 90 procent. Nasze zgodne z prawem, wzorcowe podejście do gospodarki odpadami jest corocznie kontrolowane i potwierdzane przez certyfikowanego rzeczoznawcę.

WIĘCEJ INFORMACJI

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.