LiveLink Outdoor

Punkty świetlne tworzące inteligentną sieć

Wyzwanie

Decydenci wciąż wahają się przed modernizacją publicznego lub przemysłowego oświetlenia zewnętrznego. Kluczowym pytaniem jest, który system pozwala wykorzystać nie tylko potencjał oszczędności, jaki niesie technologia diodowa, ale również możliwości obecnych i przyszłych aplikacji Smart City?

Rozwiązanie

Dzięki TRILUX LiveLink Outdoor poszczególne punkty świetlne można łatwo łączyć drogą radiową w inteligentną sieć – bez modyfikacji budowlanych istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Konfiguracja i sterowanie siecią odbywają się wygodnie poprzez komfortowe oprogramowanie sieciowe z interfejsem graficznym. LiveLink Outdoor wynosi jakość, wydajność energetyczną i elastyczność oświetlenia na nowy poziom dzięki innowacyjnym opcjom sterowania i analizy. Otwarte interfejsy gwarantują kompatybilność na przyszłość.

Korzyści płynące z zastosowania LiveLink Outdoor

redukcja kosztów

ochrona klimatu

zwiększenie efektywności zarządzania instalacją

zwiększenie bezpieczeństwa

poprawa oświetlenia

przyszłościowa infrastruktura

ochrona środowiska

przestrzeganie norm ustawowych

Zastosowanie

Parkingi – drogi dojazdowe – drogi główne – ścieżki rowerowe i piesze

Parkingi , ścieżki biegowe, ścieżki rowerowe i piesze

 1. oświetlenie podążające
 2. oświetlenie według potrzeb
 3. ściemnianie w zależności od czasu i jasności
 4. bezpieczeństwo
 5. elastyczna parametryzacja
 6. oszczędność energii
 7. oświetlenie przyjazne dla owadów
 8. mniejsze zanieczyszczenie światłem

Drogi zakładowe, powierzchnie robocze na zewnątrz

 1. oświetlenie według potrzeb
 2. nie jest wymagane podłączenie do sieci
 3. elastyczność odpowiednia do danego zastosowania i wymogów
 4. bezpieczeństwo

Drogi osiedlowe i dojazdowe

 1. elastyczność
 2. oświetlenie według potrzeb
 3. bezpieczeństwo
 4. ekologia / zanieczyszczenie światłem

Deptaki

 1. elastyczność (sterowanie odpowiednio do wydarzeń)
 2. możliwe oświetlenie odpowiednio do potrzeb (w zależności od obecności)
 3. zanieczyszczenie światłem

Kładki dla pieszych

 1. oświetlenie według potrzeb (zależnie od jasności)
 2. bezpieczeństwo

Drogi główne

 1. kontrola zależna od ruchu drogowego (natężenie ruchu)
 2. elastyczność
 3. zanieczyszczenie światłem

Śródmieścia

 1. elastyczność w zarządzaniu ruchem (np. boczna ulica staje się ulicą główną)
 2. oświetlenie związane z wydarzeniami
 3. zanieczyszczenie światłem
 4. bezpieczeństwo

Sterowanie, kontrola, monitorowanie

LiveLink Outdoor w praktyce

Trzy możliwe rozwiązania do zarządzania oświetleniem

  Autarkes System Funk System Funk System "Licht nach Bedarf"
Zastosowania zakłady przemysłowe, parkingi, boczne ulice lokalizacje o dużym natężeniu ruchu, ulice główne, obszary mieszkalne i przemysłowe parkingi, drogi zakładowe, ścieżki rowerowe, chodniki
Zalety chroniony, indywidualny system, stosunek ceny do jakości, idealne do instalacji pilotażowych siatka typu mesh, tania alternatywa w stosunku do czujników, nadaje się do dużych instalacji możliwa oszczędność energii do 80%, optymalny zasięg detekcji, rejestruje wyzwalacze podające natężenie ruchu
Funkcje - Zigbee 2,4 GhZ, siatka typu mesh, oprawy nie zawodzą w przypadku awarii serwera czujnik na maszcie lub na oprawie, różne zakresy detekcji w zależności od wysokości i rodzaju instalacji

jeszcze łatwiejsze zarządzanie oświetleniem w przyszłości

Oprawy Smart Lighting Ready są już standardowo wyposażone w jeden lub dwa standardowe trzonki Zhaga. Ponadto oprawy można w każdej chwili łatwo doposażyć w system zarządzania oświetleniem i/lub różne czujniki. Dzięki temu oprawy oferują maksymalną elastyczność nawet po instalacji i również w przyszłości pozostaną na najwyższym poziomie technicznym.