W 2022 roku kryzys energetyczny stał się problemem ogólnoświatowy, który wysuwa się na pierwszy plan jeśli chodzi o działanie rządów. Jak wpływa on na założenia Zerowych Emisji Netto 2050? Jednym z Kamieni Milowych wskazanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną jest przejście globalnego rynku oświetlenia w 100% na rozwiązania LEDowe. Czy pomniejsze cele w drodze po cel 2050 roku są zagrożone poprzez sytuację na rynku energii? Jakie kroki mogą podejmować rządy, aby łagodzić skutki kryzysu i nie rezygnować z troski o naszą planetę?

2022: Kiedy kryzys energetyczny napotyka klimatyczny

Co łączy cele Zerowych Emisji Netto z walką z kryzysem energetycznym? Otóż grają do jednej bramki pod nazwą efektywność energetyczna. To hasło klucz, które jednocześnie wpływa na redukcję emisji CO2, zużywanych surowców energetycznych jak i wysokość rachunków przedsiębiorstw. Oświetlenie generuje prawie 20% kosztów energetycznych – jakie działania podjąć aby instalacja jak najmniej wpływała na stan środowiska i portfele biznesowe?

Krok nr 1 Wymiana energochłonnych opraw fluorescencyjnych lub halogenowych na opraw TRILUX wykonanych w technologii LED zapewnia redukcję zużycia dotychczasowej energii aż do 50%.

Krok nr 2 Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową LiveLink, który automatycznie redukuje zużycie energii m. in. podczas zmniejszonego ruchu w danym obszarze lub dostosowuje natężenie opraw do poziomu światła dziennego zapewniając dodatkowe oszczędności energetyczne, aż do 30%.

„Ze względu na szalejące ceny energii elektrycznej, obecnie mamy najlepszy czas na modernizację oświetlenia. Inwestycje, których zwrot obliczany był na 5 do 6 lat, obecnie zaczynają zarabiać na siebie już po 2 latach, a nierzadko nawet po roku. Wraz z redukcją zużytych KWh, oddechu nabiera też planeta poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery” – pokazuje realne oszczędności Paweł Boryś, ekspert TRILUX Polska

Polityka i ekonomia wytyczają ścieżki branży oświetleniowej

Czy polityka i ustalenia na szczeblach rządowych oraz międzyrządowych mogą przyspieszyć proces osiągania celów Zerowych Emisji Netto 2050 w obszarze oświetlenia? Jest to nie tylko możliwe, ale również niezbędne! Bez działań odgórnych, które nie tylko przewidują restrykcje i kary, ale przede wszystkim edukują i wspierają, osiągnięcie Kamieni Milowych nie będzie możliwe. Jakie kroki można zatem podjąć odgórnie aby instalacje oświetleniowe w 2050 roku były w 100% technologią LED?

 

„Pierwszym z nich są „zielone zamówienia” - czyli wymóg dla nowych inwestycji, instalacji oświetlenia w 100% oparty na technologii LED. Kolejne możliwości to dotacje, ulgi podatkowe i inne zachęty finansowe, aby przyspieszyć wprowadzanie technologii LED na rynek. Ważne jest również podnoszenie świadomości inwestorów - kampanie społeczne, które pomogą w wyborze najbardziej optymalnego i funkcjonalnego rozwiązania z zachowaniem istotnych wskaźników dotyczących odpowiedniego strumienia świetlnego, temperatury barwowej, czy współczynnika oddawania barw. W przypadku lokalnych i krajowych planów energetycznych, w obszarze nowych konstrukcji i modernizacji istniejących, należy zdefiniować i wprowadzić limity maksymalnej mocy użytkowej zachęcając do korzystania z elementów sterujących w celu optymalizacji oświetlenia przestrzeni”- wymienia dobre praktyki Arkadiusz Lewenko – TRILUX General Manager w regonie CEE.