Inteligentne, połączone rozwiązania oświetleniowe LED mają ogromny potencjał. Niemniej wiele firm unika związanych z tym kosztów finansowych i osobowych, uważając to za zbyt drogie i zbyt skomplikowane. Jest jednak na to inny sposób. TRILUX, jako dostawca kompleksowych usług, przejmuje wszystkie zadania związane z oświetleniem i oferuje przedsiębiorstwom szerokie możliwości finansowania pozabilansowego, bez obowiązku zakupu. Uwe Graf, dyrektor generalny działu Lighting Solutions & Services w TRILUX, uwypukla najważniejsze fakty.

Jakie są największe przeszkody na drodze do nowego oświetlenia?

Złożoność i koszty – to największa trudność. Ze względu na szybki rozwój technologiczny, rozwijanie odpowiedniego, technologicznego know-how w zakresie oświetlenia jest dla firm bardzo czasochłonne. Wiedza ta jest jednak niezbędna przy ocenie i wyborze wysokowydajnego i przyszłościowego rozwiązania. Wyzwaniem jest również temat finansowania: co jest możliwe i przydatne, na co mogę sobie pozwolić, ile będzie mnie to kosztować, jakie są potencjalne korzyści? Jako dostawca kompleksowych usług wspieramy naszych klientów. Wykorzystując naszą zaawansowaną wiedzę technologiczną opracowaliśmy szeroką gamę opcji, która zapewni każdemu odpowiednią formę finansowania.

Jakie formy finansowania oferuje TRILUX?

Do wyboru mamy szeroki wachlarz rozwiązań: od tradycyjnego zakupu, poprzez wynajem, sprzedaż ratalną i leasing, aż po innowacyjne koncepcje finansowania, takie jak Pay per Use. Zgodnie z mottem "Simplify your financing" staramy się, aby proces ten był możliwie jak najłatwiejszy. Podczas osobistego spotkania przedstawiamy klientom różnice między poszczególnymi modelami i wspólnie z nimi szukamy optymalnego rozwiązania dla ich projektu. TRILUX Rent your Light cieszy się obecnie największym zainteresowaniem. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej i na TRILUX-Blog.

Jak firma znajduje optymalną formę finansowania?

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru jest wskaźnik kapitału własnego lub płynność finansowa przedsiębiorstwa. Pozabilansowe opcje finansowania, takie jak najem lub Pay per Use umożliwiają wszystkim firmom - nawet tym o ograniczonej płynności finansowej - korzystanie z nowoczesnego rozwiązania oświetleniowego. Miesięczne wydatki - na przykład na czynsz - mogą zostać zaliczone do kosztów operacyjnych. Oprócz tego, często możliwa jest renowacja przestarzałej instalacji oświetleniowej. W takich przypadkach istnieje tylko krótki okres zwrotu z inwestycji (ROI), co umożliwia przedsiębiorstwom zaoszczędzenie kosztów (operacyjnych) w bardzo krótkim czasie.

JAK BEZPIECZNY DLA KLIENTA JEST MODEL NAJMU?

W zakresie rozwiązań finansowych, TRILUX współpracuje z solidnym partnerem finansowym z sektora bankowego. Każdy projekt jest refinansowany i zabezpieczony indywidualnie przez tego partnera; nie ma żadnych innych, zewnętrznych podmiotów finansujących. Przez cały okres trwania umowy klient kontaktuje się wyłącznie z firmą TRILUX, jako partnerem, i ma bezpieczną i możliwą do zaplanowania ratę miesięczną. Dzięki temu zachowuje płynność finansową, którą może przeznaczyć na swoją podstawową działalność.

Jaki rodzaj systemu oświetleniowego otrzymują klienci od TRILUX?

Niezależnie od modelu finansowania, wszyscy klienci otrzymują inteligentne, nowoczesne i aktualne rozwiązanie oświetleniowe, które spełnia wszystkie ich potrzeby i życzenia. Podczas audytu analizujemy wspólnie z klientem wszystkie indywidualne wymagania. Parametry te są podstawą do opracowania systemu oświetleniowego dostosowanego do danego zastosowania. Wszystkie parametry systemu, takie jak strumień świetlny, barwa światła, charakterystyka promieniowania i klasa ochrony są optymalnie dostosowane do sytuacji na miejscu.

Inteligencja - jak mądre są rozwiązania?

Przyszłość należy do inteligentnych systemów oświetleniowych. Dlatego nasi klienci zawsze otrzymują połączony system z dostępem do chmury i otwartymi interfejsami. Nawet ci, którzy (jeszcze) nie wykorzystują potencjału systemu. Integracja czujników - która jest możliwa również w późniejszym etapie - znacznie zmniejsza zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnym rozwiązaniem. Oszczędność ta może sięgać nawet 85 procent. Systemy oparte na chmurze można również wygodnie kontrolować i monitorować za pomocą naszego systemu zarządzania oświetleniem LiveLink. A dzięki integracji modułów IoT, np. usług opartych na lokalizacji, można zaimplementować takie funkcje, jak Heat Mapping, Nawigacja w pomieszczeniach czy Asset Tracking (śledzenie zasobów). W ten sposób oświetlenie staje się częścią i siłą sprawczą cyfryzacji.

JAK DOTRZEĆ DO NOWEGO ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWEGO OD TRILUX?

Nasi eksperci od oświetlenia oferują fachową pomoc we wszystkich kwestiach związanych ze światłem i chętnie pomogą Ci w realizacji Twojego indywidualnego projektu oświetleniowego.

Kontakt z firmą TRILUX znajdziesz tutaj.