Nie, nie chodzi o wielką indonezyjską wyspę na zachodzie Jawy - ale o konsorcjum projektu SUMATRA (zrównoważone materiały w przyszłych projektach opraw oświetleniowych - od recyklingu do zastosowania), którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w systemach oświetleniowych. Konsorcjum, które jest finansowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii BMWi, działa od czerwca 2021 roku. Co dokładnie jest przedmiotem badań? Przeczytaj sam!

Już dziś nowoczesne oprawy LED wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska i klimatu dzięki swojej wysokiej efektywności energetycznej w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi. Potencjał zrównoważonego rozwoju jest jednak daleki od wyczerpania. Kolejną kluczową dźwignią jest oszczędne wykorzystywanie ograniczonych zasobów materiałowych. Po zakończeniu naszego ostatniego projektu badawczego UE Repro-light wiele pytań dotyczących postępowania z oprawami LED po zakończeniu cyklu życia produktu pozostało bez odpowiedzi. Dlaczego w ogóle wymienia się oprawy oświetleniowe? Jaką drogą podążają po utylizacji? Czy części istotne z punktu widzenia ekologii można dziś poddać recyklingowi lub nawet ponownie wykorzystać - i jak możemy to ułatwić już na etapie projektowania produktu? To tylko niektóre z pytań, na które kierownik projektu, dr Sebastian Knoche, chciałby uzyskać naukowo uzasadnioną odpowiedź. Dlatego też stworzyliśmy konsorcjum SUMATRA i wspólnie z ekspertami z dziedziny biznesu i nauki badamy nowe zrównoważone strategie.

Trzy podejścia, jeden cel: więcej zrównoważonego rozwoju

SUMATRA poszukuje sposobów na poprawę efektywności wykorzystania zasobów przez rozwiązania oświetleniowe na trzech poziomach.

Poziom pierwszy

Na pierwszym poziomie patrzymy z perspektywy orła na cały cykl życia produktu, od producenta, przez użytkownika, aż po firmę zajmującą się utylizacją lub recyklingiem. Jakie nowe koncepcje użytkowania są możliwe, aby zmniejszyć zużycie zasobów? Już teraz należymy do pionierów branży, oferując innowacyjne rozwiązania usługowe, takie jak "wynajem zamiast zakupu" czy "pay per use". Zasada: oświetlenie pozostaje w naszym posiadaniu po zakończeniu ustalonego umową użytkowania - i może być przez nas, jako ekspertów, poddane recyklingowi w sposób ekologicznie optymalny.

drugi poziom

Drugi poziom dotyczy "odwrotnej produkcji": między innymi szukamy sposobów na optymalny recykling opraw po zakończeniu fazy użytkowania, na przykład poprzez alternatywne scenariusze zastosowań, ukierunkowany recykling niektórych komponentów lub odzysk surowców.

Trzeci poziom

Na trzecim poziomie wszystko kręci się wokół końca cyklu życia produktu. W jaki sposób należy projektować oprawy oświetleniowe, aby komponenty i surowce mogły być efektywnie poddawane recyklingowi i powracać do obiegu materiałowego? Firma TRILUX od wielu lat zajmuje się badaniami materiałowymi i wspólnie z partnerami testuje przyjazne dla środowiska surowce odnawialne jako alternatywę dla klasycznych korpusów opraw oświetleniowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Głównym celem jest zamknięty cykl materiałowy. I jesteśmy na dobrej drodze!