Koncentracja na efektywności energetycznej i świadomym korzystaniu z zasobów była zawsze wpleciona w DNA firmy TRILUX. Z uwagi na rosnące znaczenie kwestii związanych z ochroną środowiska, nadal trzymamy się tej zasady. Poszukujemy na przykład nowych sposobów oceny naszego wykorzystania zasobów oraz wykorzystania produktów, zwłaszcza pod koniec ich cyklu życia; opracowujemy również nowe materiały i procesy. Z tego powodu TRILUX jest częścią europejskiego projektu badawczego Repro-Light, realizowanego od trzech lat przez konsorcjum partnerów z branży oświetleniowej. Nasze badania przyniosły zaskakujące rezultaty i przyczyniły się do tego, że oświetlenie stało się jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.

W ramach tego projektu badawczego firma TRILUX przeanalizowała trwałość i ekonomię obiegu opraw oświetleniowych. W tym celu przeprowadzono ocenę środowiskową cyklu życia typowej oprawy oświetleniowej, aby ilościowo określić wpływ produktu na środowisko w całym jego cyklu życia, w tym jego utylizację. Badanie koncentrowało się na zużyciu energii w procesie produkcji oraz fazie użytkowania, a także na zastosowanych materiałach. Szczególną uwagę zwrócono na najbardziej wartościowe materiały ADP (Abiotic Depletion Potential), jak również miedź, stal i tworzywa sztuczne.

Oszczędność materiałów ADP

Na tym etapie oczywiste są dwie możliwości poprawy: wykorzystanie jak najmniejszej ilości surowców i użycie materiałów pochodzących z recyklingu zamiast nowych. Stal i miedź w oprawach TRILUX zawierają już teraz komponenty pochodzące z recyklingu. Projektujemy również oprawy o długiej żywotności, tak aby proces produkcji nie powtarzał się zbyt często i aby mogły one pozostać w użyciu przez bardzo długi czas. Nasze rozwiązanie polegało na zaprojektowaniu ulepszonego produktu, który oszczędza materiały, zwłaszcza te najcenniejsze. Ponieważ moduły LED mają największy wkład w ADP, podeszliśmy do tego na dwa sposoby. Po pierwsze, diody LED zostały zastąpione przez te, które nie posiadają złotego drutu wiążącego, ponieważ złoto zawarte w standardowych diodach LED stanowi duży udział w całości ADP. Po drugie, moduł LED stał się cieńszy, czego efektem było zmniejszone zapotrzebowanie na miedź i na materiały na samą płytkę. W rezultacie TRILUX osiągnął redukcję zawartości elementu ADP o 61%.

Naprawa armatury brzmi świetnie, ale nie do końca tak jest

Kwestia naprawy jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem i gospodarką obiegową. W przypadku opraw LED, temat ten napotyka kilka niespodzianek. Choć logiczne może się wydawać budowanie opraw, w których moduł LED może być wymieniany jako źródło światła, nie zawsze jest to opcja najbardziej przyjazna dla środowiska. Przyczyna tkwi w specyfice jego wytwarzania. Urządzenia, które mogą być naprawiane wymagają niewielkich modyfikacji, takich jak dodatkowe złącza zawierające dodatkowe komponenty ADP. Z danych serwisowych TRILUX wynika, że tylko 0,25% wszystkich opraw ulega awarii w trakcie ich znamionowego okresu użytkowania z powodu uszkodzonego modułu LED. Mając to na uwadze oraz fakt, że oba typy opraw oświetleniowych mogą być poddawane recyklingowi, staje się jasne, że nie jest pożądane, aby wszystkie oprawy były prewencyjnie naprawiane przy użyciu dodatkowych komponentów ADP.

Wciąż bardzo ważne: oszczędność energii

Chociaż efektywne i świadome wykorzystanie materiałów jest bardzo ważne, nasze badania pokazują, że energia elektryczna wykorzystywana podczas pracy oprawy ma zdecydowanie największy wpływ na środowisko. Stanowi ona 99% energii zużywanej w całym cyklu życia oprawy. Dlatego tak ważne jest, aby oprawy oświetleniowe były jak najbardziej energooszczędne. Jednak, aby maksymalnie zwiększyć ich wydajność, z pewnością należy wziąć pod uwagę systemy zarządzania oświetleniem, które wykorzystują światło dzienne i detekcję obecności.

Więcej w filmie

Pobierz papier Repro-light (angielski)

Artykułu:

Autorzy: Victor J. Ferreira, Sebastian Knoche, Jai Verma, Cristina Corchero
Tytuł: Life cycle assessment of a modular LED luminaire and quantified environmental benefits of replaceable components,
Publikacja: Journal of Cleaner Production, Volume 317 (2021)

Do artykułu