Surowce i materiały

Nasze metody

Firmie TRILUX zawsze udawało się poprawiać jakość, wydajność i funkcjonalność swoich produktów oraz skutecznie zwiększać efektywność wykorzystania zasobów. To są nasze metody.

OSZCZĘDNOŚĆ ZŁOTA DZIĘKI LED FLIP-CHIP

W konwencjonalnych źródłach LED chipy są połączone z płytką drukowaną złotymi drutami. W przypadku żródeł LED flip-chip połączenie to jest realizowane za pomocą zacisków kontaktowych, które wymagają znacznie mniejszej ilości złota. Różnica wynosi nawet 1000-krotność! Złoto jest jednym z surowców generujących konflikty, a jego wydobycie stanowi szczególne zagrożenie dla środowiska i praw człowieka.

Zużycie mniejszej ilości tego metalu szlachetnego oznacza duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Firma TRILUX stosuje źródła LED flip-chip w całej kategorii produktów „Performance”. Ich udział w pozostałym portfelu produktów szybko rośnie.

ANALIZY I NIEZALEŻNE KONTROLE

Każdy, kto twierdzi, że oferuje produkty zrównoważone i efektywnie wykorzystujące zasoby, musi dokładnie znać ich skład. Firma TRILUX zleca niezależnym podmiotom zewnętrznym badanie składu materiałowego swoich opraw oświetleniowych. Aby wyeliminować zagrożenia dla ludzi i środowiska, wszystkie produkty firmy TRILUX spełniają wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa produktów i są zgodne z dyrektywą RoHS.

Analizy laboratoryjne pozwalają również na ewaluację pod kątem dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw surowców. Można na przykład zidentyfikować surowce o znaczeniu konfliktogennym, takie jak cyna, złoto, tantal i wolfram, lub surowce krytyczne z listy opublikowanej przez UE. Firma TRILUX wykorzystuje te dane do dalszej optymalizacji produktów pod względem zrównoważonego rozwoju ekologicznego, ekonomicznego i społecznego.

VALIDIERTE BEWERTUNGEN

Szczegółowe analizy materiałowe są decydującym warunkiem oceny wpływu produktu na środowisko. Firma TRILUX wkłada w te oceny wiele wiedzy i wysiłku. Nie tylko przygotowujemy bilanse CO2, ale także określamy ADP (abiotic depletion potential – potencjał wyczerpania zasobów naturalnych) opraw i komponentów. Wartość ta reprezentuje nieodnawialne zasoby materialne, które zużył produkt.

Zastosowanie różnych kryteriów oceny (potencjał globalnego ocieplenia, potencjał niszczenia warstwy ozonowej, ekotoksyczność dla wód słodkich, zakwaszenie itp.) daje pełny obraz wpływu na środowisko. Na tej podstawie można opracować efektywne działania na przyszłość.

Więcej tematów