ZAOPATRZENIE I TECHNOLOGIA

Zrównoważony rozwój działa tylko wtedy, gdy wszyscy wnoszą do niego swój wkład. Firma TRILUX daje przykład i pociąga za sobą swoich partnerów w łańcuchu tworzenia wartości.

Firma TRILUX podpisała „Kodeks postępowania ZVEI”. Te wytyczne branżowe definiują, co oznacza odpowiedzialność społeczna w szczególności w odniesieniu do warunków pracy, zasad współżycia społecznego i zgodności z kryteriami ochrony środowiska, jak również przejrzystości, pełnej zaufania współpracy i dialogu. Wszyscy sygnatariusze zobowiązują się do propagowania przestrzegania tych zasad także wśród swoich dostawców w łańcuchu tworzenia wartości. Firma TRILUX zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków dostaw w drodze audytu. Elementem tej ewaluacji są jawne dowody zrównoważonego działania w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

W firmie TRILUX cały łańcuch dostaw jest zintegrowany w certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001. Dlatego monitorowanie, ocena i dalszy rozwój dostawców należą do istotnych obowiązków. Przy wyborze dostawców kierujemy się ścisłymi wytycznymi, a ich ocena opiera się nie tylko na kryteriach dotyczących jakości, ale także zrównoważonego rozwoju.

W całym cyklu życia produktów bezpieczeństwo i zdrowie klientów ma dla firmy TRILUX najwyższy priorytet. Począwszy od rozwoju i projektowania, przez zaopatrzenie i produkcję oraz oczywiście cały okres przydatności użytkowej, aż po prawidłową utylizację, a w najlepszym przypadku recykling użytych surowców, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych.

Całemu procesowi rozwoju towarzyszy dogłębna analiza zagrożeń (FMEA) pod kątem potencjalnych ryzyk dla bezpieczeństwa produktu. Ocena ta jest regularnie aktualizowana.

Firma TRILUX spełnia wszystkie wymagane prawem przepisy, normy i dyrektywy. Przeprowadzamy testy bezpieczeństwa we własnym laboratorium badawczym. Regularne badania produktów pod kątem ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo przeprowadzane są również przez niezależne podmioty i akredytowane jednostki kontrolne. Dzięki temu produkty firmy TRILUX posiadają krajowe i międzynarodowe znaki bezpieczeństwa.

Dzięki wysokiej jakości światła produkty TRILUX odgrywają ważną rolę w koncepcjach oświetleniowych mających na celu poprawę zdrowia, wydajności i samopoczucia. Znajdują one zastosowanie w logistyce, handlu i produkcji, w biurach, służbie zdrowia i szkolnictwie, a także w miejscach sprzedaży, hotelach i restauracjach czy na terenach sportowych. Korzyści płynące z produktów można zrealizować dzięki kompetentnemu planowaniu oświetlenia i odpowiedniej technice oświetleniowej.

Dlatego firma TRILUX dostarcza informacji o produktach, planowaniu i zastosowaniach, znacznie wykraczając poza przewidziany zakres i dostosowując informacje do danej grupy docelowej. Począwszy od kompleksowego wsparcia planowania i aktualnych wyników badań nad wpływem światła na istoty żywe, aż po tematy przekrojowe, takie jak bezpieczeństwo danych i budownictwo ekologiczne.

Więcej tematów