Światło jest tam, gdzie jest życie

Światło jest emocją.

Światło jest emocją. Światło jest niezbędne. Tylko dzięki światłu możemy widzieć. Daje nam bezpieczeństwo i orientację, kontroluje nasz wewnętrzny rytm, podnosi nastrój i wydajność. Światło tworzy atmosferę, wywołuje przeżycia i sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.