Oświetlenie powierzchni otwartych

Miejsce pracy przyszłości pojawiło się już dawno w codziennych sytuacjach biurowych. Klasyczne biuro na planie otwartym zostaje zastąpione otwartą przestrzenią, złożoną z bardzo różnych stref: indywidualnych stanowisk pracy, kabin telefonicznych i wysp spotkań umożliwiających bardzo elastyczne wykorzystanie przestrzeni. Współdzielenie biurek i „czyste biurka” są tak samo częścią biura typu open space jak pufy do siedzenia i stojące stanowiska pracy. Miejsca, które można odkrywać wciąż na nowo, sprzyjają kreatywności i radości z pracy.

Odpowiednio wysokie są również wymagania wobec jakości oświetlenia. Poszczególne strefy w open space wymagają indywidualnego, elastycznie regulowanego oświetlenia (Human Centric Lighting). Odpowiednie zarządzanie oświetleniem zapewnia wysoką efektywność energetyczną i spełnia standardy ekologicznego budownictwa.

LIGHT+BUILDING 2024 Gdzie jest światło, tam jest życie.
3 - 8 marca 2024 r. Hala 5, stoisko 47 Zdobądź swój bilet