Oświetlenie sal lekcyjnych

Fokus na koncentrację

W ostatnich latach wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń lekcyjnych znacznie wzrosły. Nie wystarcza już, że oświetlenie daje światło – teraz powinno stwarzać także optymalną atmosferę do nauki i nauczania. TRILUX określa to rozwiązanie jako HCL – Human Centric Lighting. HCL wprowadza do sal lekcyjnych światło dzienne, reguluje biorytm w zgodzie z naturą i w ten sposób poprawia samopoczucie i zwiększa wydajność uczniów.

 Jakość powietrza w salach lekcyjnych staje się coraz ważniejsza. Aby móc ją regularnie sprawdzać, oprawy TRILUX, takie jak Opendo LED, są wyposażone w czujniki CO2. Czujniki te sygnalizują kolorami sygnalizacji świetlnej, kiedy trzeba otworzyć okna i wpuścić do sal lekcyjnych świeże powietrze.

Przykładowe projekty z Opendo LED

Do listy zamówień