Oświetlenie przedszkoli

Optymalne światło dla maluchów

Dla dzieci chodzących do przedszkola rozłąka z rodzicami jest często trudna. Aby dzieci mogły szybko poczuć się w nowym otoczeniu jak w domu, należy jak najlepiej przystosować miejsce do ich potrzeb. Ważną rolę odgrywa tu profesjonalne oświetlenie: optymalizuje ogólne bezpieczeństwo, stwarza przyjazną atmosferę i pozwala dzieciom na odpoczynek.

Human Centric Lighting (HCL) to inteligentne rozwiązanie oświetleniowe zapewniające dzieciom harmonijny przebieg dnia. HCL wprowadza do placówek opieki dziennej światło dzienne, dzięki czemu optymalnie wspiera najmłodsze dzieci w przyzwyczajaniu się do biologicznego rytmu dnia.

Aby utrzymać dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach i sygnalizować ewentualne zanieczyszczenie powietrza, TRILUX oferuje również oprawy oświetleniowe ze zintegrowanymi czujnikami CO2. Rozwiązania oświetleniowe, takie jak Opendo LED, są wyposażone w odpowiedni czujnik, który regularnie mierzy jakość powietrza. Za pomocą sygnału świetlnego czujnik informuje, kiedy należy przewietrzyć salę.