OŚWIETLENIE DIODOWE STREF WEJŚCIOWYCH

Oświetlenie zewnętrznej i wewnętrznej strefy wejściowej szkół, uczelni czy innych placówek oświatowych ma z jednej strony reprezentacyjny charakter, który ma witać uczniów, studentów i personel pedagogiczny.

Z drugiej strony foyer z odchodzącymi od niego korytarzami i schodami jest centralnym punktem zbiorczym, w którym przebywa jednocześnie wiele osób i konieczne jest umożliwienie im orientacji oraz znalezienia drogi do sal lekcyjnych/wykładowych. Stawia to wysokie wymagania względem techniki oświetleniowej, jakości światła i niezawodności, a także atrakcyjnego wyglądu oświetlenia zewnętrznego oraz opraw ściennych i sufitowych we wnętrzach.

W CENTRUM

UWAGI

Nasze rozwiązania oświetleniowe do stref zewnętrznych sprawdzają się nie tylko na ulicy. Równie dobrze można stosować je w obszarach w pobliżu budynków.

Więcej informacji

OŚWIETLENIE STREF WEJŚCIOWYCH