OŚWIETLENIE DIODOWE STREF WEJŚCIOWYCH

Strefa wejściowa jest wizytówką firmy i pełni tym samym ważną funkcję reprezentacyjną. Robi na gościach pierwsze wrażenie od wjazdu do wejścia i jest w pewnym sensie elementem kultury firmy. Właściwe oświetlenie i odpowiednie wewnętrzne i zewnętrzne oprawy oświetleniowe decydują o przyjemnej atmosferze i harmonijnym wizerunku całości. 

Wysoki i jednocześnie jednorodny poziom oświetlenia np. opraw słupkowych i ściennych ułatwia gościom i pracownikom orientację w budynku i wokół niego oraz usprawnia pracę w recepcji bez efektu olśnienia.

W CENTRUM

UWAGI

Nasze rozwiązania oświetleniowe do stref zewnętrznych sprawdzają się nie tylko na ulicy. Równie dobrze można stosować je w obszarach w pobliżu budynków.

Więcej informacji

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.