Oświetlenie diodowe parkingów

W garażach wielopoziomowych i na parkingach przy szpitalach i ośrodkach opiekuńczych najważniejsze jest bezpieczeństwo osób i samochodów. Szczególnie ważne jest idealne oświetlenie stref parkowania, ponieważ pacjenci mogą ze względu na chorobę mieć ograniczone zdolności ruchowe lub sensoryczne. Piesi i goście często się też spieszą. Przemyślane zastosowanie takich rozwiązań jak oprawy masztowe czy słupy oświetleniowe zapewniają na parkingach przy szpitalach trwale niezawodną optymalną widoczność – i zmniejszają zagrożenie, ułatwiając orientację i dając poczucie bezpieczeństwa. 

W przyległych garażach wielopoziomowych przyjemne pierwsze wrażenie robią nieolśniewające ciągi świetlne i oprawy do pomieszczeń wilgotnych. Przyjazne powitanie nie rozpoczyna się przecież dopiero w holu.

W CENTRUM

UWAGI

Nasze rozwiązania oświetleniowe do stref zewnętrznych sprawdzają się nie tylko na ulicy. Równie dobrze można stosować je w obszarach w pobliżu budynków.

Więcej informacji