Oświetlenie diodowe sal dla pacjentów

Szpital staje się dla wielu pacjentów drugim domem. I tak też powinien być urządzony. Jasne i kolorowe wnętrza z odpowiednim oświetleniem mogą tworzyć w strefach opieki medycznej domową atmosferę, w której pacjenci i ich goście będą dobrze się czuć. Jednocześnie odpowiednia koncepcja oświetlenia efektywnie wspiera personel przy pracy:

oświetlenie funkcyjne zapewnia w dzień maksymalne bezpieczeństwo przy badaniach i zabiegach lekarskich bezpośrednio przy łóżku pacjenta, a oświetlenie nocne optymalną orientację, nie zakłócając przy tym snu. Umożliwia również personelowi pielęgniarskiemu poruszanie się w sali nocą w celu optymalnego monitorowania pacjentów – aby czuli się dobrze i mieli zapewnioną idealną opiekę.