Obszary poboczne

traktowane całościowo zamiast drugorzędnie