Przykładowe produkty na przejścia dla pieszych

Strefy konfliktowe, takie jak przejścia dla pieszych, wymagają od uczestników ruchu wzmożonej uwagi i dlatego też lepszego oświetlenia niż drogi komunikacyjne, gdzie ryzyko kolizji praktycznie nie istnieje.

Przejścia dla pieszych muszą być oświetlone, aby piesi na przejściu lub na skraju jezdni byli dobrze widoczni z obu kierunków także w ciemnościach i przy mokrej jezdni.

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.