Oświetlenie ulic ścieżki rowerowe i dla pieszych

Ścieżki rowerowe zyskują coraz większe znaczenie. W częściach miasta o dużym nasileniu ruchu rowerowego wymagania, jakie muszą spełniać ścieżki rowerowe są podobne jak w przypadku dróg dla pojazdów mechanicznych.

Równomierne oświetlenie, jego dostateczny poziom oraz ograniczenie olśnienia to warunki koniecznie – tak jak i maksymalna ekonomiczność.