Predictive Maintenance

SKOMUNIKOWANIE STAJE SIĘ KLUCZOWYM CZYNNIKIEM NOWOCZESNEGO OŚWIETLENIA.

Postępująca cyfryzacja oraz związane z nią skomunikowanie urządzeń i produktów w tzw. „Internecie rzeczy” (Internet of Things) otwierają nowe możliwości i modele biznesowe dla producentów i użytkowników – również w branży oświetleniowej.

Działania prewencyjne

Awarie oświetlenia mogą pociągnąć za sobą kosztowne przestoje w produkcji. Predictive Maintenance użytkownik może działać zanim jeszcze pojawi się potrzeba działania.

Transparentność znaczy wydajność

Predictive Maintenance zapewnia wysoką wydajność kosztową, ponieważ cykle konserwacji opierają się na realnych potrzebach a nie wyznaczonych okresach. Klient może nadzorować swoją instalację zdalnie i odpowiednio koordynować jej serwisowanie.

Efektywne kosztowo procedury

Dzięki informacji o tym, co wymaga konserwacji lub jest uszkodzone, pracownik serwisu zawsze ma przy sobie potrzebne części zamienne.

Monitoring danych zapewnia przejrzystość

System dostarcza aktualnych danych instalacji, takich jak zużycie energii, temperatura czy poziom ściemnienia. Stan instalacji można sprawdzić w każdej chwili.

Zastosowanie

Office

Office

Industry

Industry

Shop & Retail

Shop & Retail