FAQ

wywiad z ekspertem

W jaki sposób TRILUX zapewnia wysoką jakość i zgodność z normami swoich innowacyjnych opraw do pomieszczeń wilgotnych?

W TRILUX łączymy nasze doświadczenie w zakresie badań i rozwoju we własnym Centrum Innowacji i Technologii (ITZ). Mamy tam m.in. kilka laboratoriów testowych o szerokich możliwościach testowania technologii oświetleniowych, EMC, akustyki, bezpieczeństwa i wydajności. W trakcie opracowywania nowych produktów przeprowadzamy określone pomiary i testy, aby już na etapie projektowania upewnić się, że nasze oprawy spełniają wymagania prawne. W ramach naszego planu walidacji projektu wykonujemy na przykład dwanaście badań EMC, w których mierzymy np. harmoniczne prądu sieciowego, odporność na przepięcia i emisję zakłóceń.

W kolejnych dwudziestu testach sprawdzamy oprawy pod kątem aspektów bezpieczeństwa, takich jak ogrzewanie, ochrona przed porażeniem, wytrzymałość dielektryczna, wytrzymałość mechaniczna lub odporność na rozpryskiwanie wody i pył. Oczywiście przyglądamy się również dokładnie technologii oświetleniowej, sprawdzamy strumień świetlny, rozsył światła, oddawanie barw czy efektywność energetyczną produktów. Badane są nawet właściwości akustyczne opraw. Jeśli zsumować poszczególne testy, mamy około 50 testów przeprowadzanych w okresie około dwóch miesięcy. Zapewniamy przez to nie tylko wysoką jakość naszych opraw, ale również spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa dla każdego produktu i jego cech charakterystycznych.

Certyfikat jakości przemysłu spożywczego:

W ramach naszej obietnicy jakości wszystkie oprawy, które nadają się do zastosowania w przemyśle spożywczym i spełniają normy HACCP, IFS i BRC, oznaczamy na przykład własnym certyfikatem TRILUX. Sygnalizuje on najwyższe standardy produktów do trudnych warunków, takich jak w produkcji żywności i logistyce.

Jakich standardów i wymogów prawnych należy przy tym przestrzegać?

Przy planowaniu instalacji oświetleniowych należy uwzględnić wiele norm i wymogów prawnych. Należy tu na przykład wspomnieć o europejskiej normie EN 12464-1 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. Dostarcza ona informacji na temat poziomu i jakości oświetlenia wymaganego do bezproblemowego widzenia. Ponadto należy uwzględnić przepisy dotyczące miejsca pracy ASR A3.4, które również uwzględniają wymagania bezpieczeństwa pracy.

Czy wiesz, że nowa norma DIN 67528 dotycząca parkingów publicznych jeszcze zaostrzyła wymagania dotyczące oświetlenia (np. równomierność i ograniczenie olśnienia)? Z takimi oprawami jak nasza Aragon Fit LED to żaden problem.

Oprawy muszą być zgodne z europejskimi dyrektywami i rozporządzeniami. 

Są to dyrektywy UE 2014/30/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, 2015/35/WE w sprawie urządzeń niskiego napięcia, 2009/125/WE w sprawie przyjaznego dla środowiska projektu produktów związanych z energią oraz 2011/65/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W odniesieniu do produktów wykorzystujących technologie radiowe należy również stosować dyrektywę UE udostępniania na rynku urządzeń radiowych (dyrektywa RED) (2014/53/UE).

Na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu nowych i renowacji istniejących budynków?

Kluczowymi punktami są tu dobór odpowiednich opraw, obliczenie wymaganej liczby opraw oraz rozsądne ich rozmieszczenie. Przydatność oprawy można określić na podstawie właściwości świetlnych, dopuszczalnej temperatury otoczenia, napięcia zasilającego, stopnia ochrony IP, klasy ochrony elektrycznej lub odporności na uderzenia i właściwości materiału. Projektant oświetlenia musi oczywiście wziąć pod uwagę także zgodną z normami jednorodność, ograniczenie efektu olśnienia i ewentualne odblaski na powierzchniach roboczych i istniejących monitorach. Powinien również określić współczynnik utrzymania planowanej instalacji oświetleniowej. Pomaga to ustalić nowe natężenie oświetlenia w taki sposób, aby zrekompensować nieunikniony spadek strumienia świetlnego do końca okresu eksploatacji systemu. Zarówno w przypadku nowych instalacji, jak i modernizacji oświetlenia projektanci oświetlenia powinni korzystać z oprogramowania do kalkulacji oświetlenia, takiego jak DIALux lub RELUX, aby zagwarantować optymalny poziom oświetlenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy montażu opraw do pomieszczeń wilgotnych?

Jeżeli instalacja oświetleniowa nie została zaplanowana przez biuro inżynieryjne, instalator musi sam upewnić się, że spełnia ona normę EN 12464. W firmie TRILUX z przyjemnością wesprzemy go osobiście szerokim zakresem naszych usług. Obejmuje on na przykład darmowe programy do projektowania oświetlenia, jak również kalkulator światła w naszym katalogu online. Podczas pracy instalator musi przestrzegać przepisów instalacyjnych norm serii DIN VDE 0100. Obejmują one na przykład wymagania specyficzne dla instalacji, dotyczące doboru opraw pod kątem ich dopuszczalnej temperatury otoczenia, poziomu napięcia zasilającego, nośności punktów mocowania lub stopnia ochrony IP i klasy ochronności elektrycznej. Na przykład w pomieszczeniach z prysznicami i wannami w niektórych strefach wymagane są oprawy do pomieszczeń wilgotnych o stopniu ochrony IPx4, IPx5, IPx6 lub IPx7.

Jak niezawodne są oprawy diodowe do pomieszczeń wilgotnych?

Chciałbym to zilustrować na przykładzie oprawy Nextrema LED G3. Wyróżnia się ona ponadprzeciętną żywotnością wynoszącą 85 000 godzin pracy. Oznacza to ok. 9,7 lat pracy 3-zmianowej nawet przy podwyższonej średniej temperaturze otoczenia +35°C. Kalkulator żywotności TRILUX umożliwia łatwe przeliczanie danych dotyczących okresu użytkowania w trybie online oraz określanie indywidualnych współczynników utrzymania. Oprawa Nextrema LED G3 ma też wysoką wydajność energetyczną sięgającą 150 lm/W. W tym okresie użytkowania oprawa nie wymaga konserwacji technicznej, a tym samym jest wyjątkowo niezawodna i wydajna. Dzięki wysokiej jakości wykonania i wyjątkowo wytrzymałej obudowie z ciśnieniowego odlewu aluminiowego jest odporna na wilgoć, brud i temperatury w zakresie od -30 do +35°C. Jest odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne, a w wersji PMMA o podwyższonej odporności na promieniowanie UV nadaje się również do stosowania w niezadaszonych obszarach przybudynkowych. Pozwala to również na zastosowanie opraw Nextrema 3G LED na parkingach wielopoziomowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych strefach załadunku.  Dzięki temu możliwe jest jednolite i niezawodne oświetlenie w jakości TRILUX we wszystkich strefach.

Czy montaż i konserwacja powodują przestoje w pracy?

Zależy to przede wszystkim od istniejącej instalacji elektrycznej, warunków przestrzennych oraz nowo wybranego diodowego rozwiązania oświetleniowego. Przy projektowaniu nowych produktów zawsze skupiamy się na możliwości szybkiej instalacji: na przykład montaż opraw Nextrema LED G3 jest wyjątkowo szybki i łatwy dzięki kompaktowym wymiarom wynoszącym jeden metr, szablonowi montażowemu, klipsom montażowym i systemowi szybkiego podłączania Wieland. Oprawy Nextrema 3G LED wyróżnia też bezobsługowa eksploatacja. A gdy oprawa jednak się zabrudzi, wystarczy ją oczyścić łagodnym detergentem. 

W przypadku modernizacji oświetlenia oprawy Oleveon Fit i Aragon Fit są dzięki długości 1,20 m i 1,50 m kompatybilne z powszechnie stosowanymi systemami. Oprócz tego montaż ułatwia wydłużony otwór montażowy. Zamknięcie nie wymaga żadnych klipsów, co przyspiesza i upraszcza montaż i sprawia, że oprawa nadaje się szczególnie do prac renowacyjnych. Kolejną zaletą tej technologii jest to, że nie gubi się poszczególnych części i nie ma widocznych, przeszkadzających elementów, które negatywnie wpływałyby na wygląd oprawy. Ponadto dzięki technologii Multilumen oprawy Oleveon Fit i Aragon Fit można elastycznie i wygodnie dostosować na miejscu do lokalnych wymogów dotyczących strumienia świetlnego, np. gdy warunki na placu budowy odbiegają od planowanych. Opcjonalnie oprawy Oleveon Fit i Aragon Fit można również zintegrować z systemem zarządzania oświetleniem. Przeprowadza się to standardowo za pomocą zwykłego okablowania DALI lub – dzięki LiveLink Zigbee – radiowo, całkowicie bez kabli. Rozwiązanie radiowe jest atrakcyjną i szybką alternatywą, szczególnie w przypadku remontów bez istniejącego okablowania DALI. 

Ponadto oferujemy funkcje monitorowania energii i światła – odczyt danych eksploatacyjnych z instalacji oświetleniowej – w celu niezawodnego planowania okresów międzyprzeglądowych (Predictive Maintenance). Nieobliczalne, kosztowne przestoje odchodzą tym samym do przeszłości.

W jaki sposób oprawy wspomagają pracę?

Światło światłu nierówne. Aktualne badania pokazują, że produktywność w przemyśle można zwiększyć przy odpowiednim oświetleniu nawet o 13 procent. Optymalne warunki widzenia mają zatem bezpośredni wpływ na wydajność pracy. Światło sprawia, że jesteśmy bardziej czujni i bardziej skoncentrowani lub po prostu zwiększa komfort czytania – na przykład w halach logistycznych, gdzie często jest mało światła dziennego. Na przykład światło oprawy Aragon Fit LED można indywidualnie dostosować do różnych potrzeb, ponieważ oprawa diodowa do pomieszczeń wilgotnych jest oferowana z kilkoma poziomami strumienia świetlnego i optyką precyzyjnie dopasowaną do zastosowania. W ten sposób specjalny skupiono-szeroki rozsył światła oprawy (P-N) &analog Aragon Fit LED umożliwia szczególnie efektywną realizację zadań w logistyce lub przemyśle spożywczym (chłodnie) z niewielkimi stratami rozpraszania. Można ją również ściemniać, a w niektórych wariantach jest ona wyposażona w system zarządzania oświetleniem LiveLink i czujniki. Umożliwia to indywidualne sterowanie oświetleniem i oszczędność energii.

Ponadto specjalne Use Cases do szybkiej i prostej konfiguracji i sterowania oświetleniem zapewniają np. w halach produkcyjnych wygodną obsługę i minimalne koszty instalacji. 

Oprawa Aragon Fit LED dzięki gładkiej powierzchni bez części, które można by zgubić i wysokiej odporności na uderzenia z zabezpieczeniem przed odłamkami nadaje się również do zastosowań w logistyce i produkcji żywności.

W jaki sposób oprawy podnoszą bezpieczeństwo?

Na pewno wszyscy to znają: w ciemnych miejscach o słabej widoczności czujemy się mniej bezpieczni niż w jasnych, dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Dotyczy to również dużych hal fabrycznych, magazynów czy parkingów wielopoziomowych. Odpowiednie oświetlenie ogólne i specjalny szeroki rozsył światła mogą zapewniać orientację, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie przekonujące są tutaj oprawy Nextrema LED G3 i Aragon Fit LED. Ich światło można sterować za pomocą czujników, uzyskują na przykład światło „współbieżne” lub „wyprzedzające”. Ponadto oprawy te nadają się do zasilania prądem stałym, a tym samym do pracy z centralnym akumulatorem. Eliminuje to niebezpieczeństwo całkowitej ciemności w przypadku zaniku zasilania. Dzięki wytrzymałej, jednoczęściowej obudowie obie oprawy X-Range nadają się szczególnie do zastosowania w halach produkcyjnych. A to ze względu na brak możliwości odpadnięcia pojedynczych części i zakłócenia procesów produkcyjnych lub zanieczyszczenia produktów.

Środowisko korozyjne stawia oprawom szczególnie wysokie wymagania. Jakie rozwiązania oferuje tu firma TRILUX?

Rozwiązania do środowisk korozyjnych, takich jak magazyny opon, myjnie samochodowe czy zakłady przemysłowe z oparami chemicznymi, muszą być wytrzymałe. Mogą one być narażone na działanie amoniaku i siarki lub rozpuszczalników, które atakują warstwę fosforu diod i prowadzą do jej przedwczesnej degradacji. Optymalne rozwiązania oświetleniowe do takich zastosowań muszą być zatem nie tylko energooszczędne i wydajne, ale także absolutnie gazoszczelne. W serii X-Range TRILUX oferuje oprawę Duroxo G2 LED przeznaczone specjalnie do pracy w atmosferze zawierającej gazy. Podobnie jak wszystkie produkty z tej serii jest ona niezwykle wytrzymała i niezawodna, a jej żywotność wynosi 100 000 godzin (L80 przy tq 35°C). Ponadto oprawa Duroxo G2 LED ma niezwykle wysoką odporność na uderzenia do IK 09.

Jakie usługi i wsparcie oferuje projektantom i instalatorom firma TRILUX?

TRILUX mówi o sobie, że upraszcza światło. Stoi za tym obietnica prostoty, bezpieczeństwa i orientacji na złożonym rynku oświetlenia. Mamy ponadstuletnie doświadczenie na rynku oświetlenia i wspieramy partnerów, klientów i zainteresowane strony rzetelną wiedzą w zakresie oświetlenia i technicznym know-how – na przykład w naszym centralnym ośrodku szkoleniowym, Akademii TRILUX. Szeroki program nauczania obejmuje na przykład seminaria z zakresu technologii LED i planowania oświetlenia lub szkolenia na temat innowacyjnych koncepcji oświetleniowych. Oprócz tego oferujemy architektom, projektantom oświetlenia i kierownikom obiektu praktyczny podręcznik TRILUX – wszechstronne narzędzie do planowania i źródło wiedzy.

Oprócz wytycznych i norm zawiera ono obszerne informacje na temat oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, elektrotechniki, opraw i źródeł światła. Ponadto zainteresowani mogą skorzystać z kalkulatora efektywności na stronie  www.trilux.com/effizienzrechner w celu szybkiego i łatwego obliczenia potencjału oszczędności w ramach projektu renowacji.

 Wraz z Energy Monitoring i Light Monitoring TRILUX oferuje również dwie nowe usługi oparte na chmurze w połączeniu z LiveLink. Umożliwiają one monitorowanie danych dotyczących zużycia i wydajności oświetlenia – zużycie energii można przeglądać bezpłatnie już po zarejestrowaniu systemu w chmurze LiveLink. Komunikaty Push informują o nieprawidłowościach w działaniu i o potrzebie podjęcia działań.

TRILUX kontroluje cały budynek we wszystkich projektach i usługach. Nazywamy to „całościowym światłem”. Innymi słowy: dostarczamy oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne z jednego źródła. Planowanie, technologia i portfolio dostosowane do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych są dzięki temu idealnie do siebie dostosowane.