Przemysł spożywczy

Wszędzie tam, gdzie przemysłowo produkuje, przetwarza i przechowuje się żywność, obowiązują szczególnie wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa – dotyczą one także oświetlenia. Układy optyczne i obudowy muszą być wykonane z niepękającego materiału i łatwego do czyszczenia. Rozwiązania oświetleniowe TRILUX dla przemysłu spożywczego są zgodne z wytycznymi HACCP i dlatego mogą być stosowane w firmach posiadających certyfikaty IFS Food i BRC.

  Dodatkowe korzyści dzięki zaletom produktów X-Range

   • Wszystkie produkty X-Range są zgodne z normami HACCP, IFS i BRC
   • Odporne na zabrudzenia i łatwe do czyszczenia dzięki gładkim powierzchniom

  Do zastosowania w przemyśle spożywczym

  W ramach naszej obietnicy jakości wszystkie oprawy, które nadają się do zastosowania w przemyśle spożywczym i spełniają normy HACCP, IFS i BRC, oznaczamy na przykład własnym certyfikatem TRILUX. Sygnalizuje on najwyższe standardy produktów do trudnych warunków, takich jak w produkcji żywności i logistyce.

  Właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania

  Aragon Fit LED

  Wydajność, jakość i inteligencja na poziomie „pro”

  Więcej informacji

  Monitorowanie stanów operacyjnych

  TRILUX Services

  Więcej informacji

  Przyszłość inteligentnego parkowania

  BEZPŁATNY Raport

  Więcej informacji

  SWITCH NOW. SAVE ENERGY.