Strefy zewnętrzne

Zarówno zadaszone, jak i niezadaszone strefy zewnętrzne stawiają oprawom wysokie wymagania. Poza wysoką wilgotnością i wahaniami temperatury w dzień i w nocy także spaliny, brud i drgania tworzą trudny klimat pracy.

Właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania

Aragon Fit LED

Wydajność, jakość i inteligencja na poziomie „pro”

Więcej informacji

 

Monitorowanie stanów operacyjnych

TRILUX Services

Więcej informacji

Przyszłość inteligentnego parkowania

BEZPŁATNY Raport

Więcej informacji

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.