Zarządzanie oświetleniem zewnętrznym TRILUX - Punkty świetlne tworzą inteligentną sieć

Wyzwanie

Modernizacja przestarzałego oświetlenia ulicznego może przynieść miastom i gminom wysokie oszczędności dzięki obniżeniu kosztów eksploatacji. Decyzje w tym zakresie jednak nie są podejmowane z dnia na dzień - modernizacja wyznacza bowiem kierunek na najbliższe dziesięciolecia. I niezależnie od zalet, jakie oferuje przejście na energooszczędną technologię diodową, gminy chcą mieć pełny wybór możliwości w zakresie aktualnych oraz przyszłych zastosowań sieciowych i typu Smart City.

Rozwiązanie

System zarządzania oświetleniem zewnętrznym TRILUX, przy zmianie na technologię diodową, już dzisiaj oferuje bezproblemową integrację licznych rozwiązań sieciowych i Smart City. Poszczególne punkty świetlne łączy się w gęstą sieć za pomocą komponentów Powerline przez dostępne sieci elektryczne lub bezprzewodowo za pomocą systemu radiowego 2,4 GHz. Konfiguracja i sterowanie oprawami jest wygodne dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu sieciowemu z interfejsem graficznym. Za pomocą zintegrowanych czujników można np. korzystać z funkcji „światło zależnie od potrzeb”. Ponadto inteligentny monitoring danych oferuje użytkownikowi przegląd najważniejszych parametrów systemu – np. stanu eksploatacyjnego poszczególnych opraw w sieci.

Rezultat

Zarządzanie oświetleniem zewnętrznym TRILUX to wydajny i łatwy w obsłudze system, który oferuje elastyczność i przejrzystość. Umożliwia łatwe łączenie opraw zewnętrznych w sieć, sterowanie i nadzorowanie całej zintegrowanej struktury. Dzięki temu gminy mogą znacznie zredukować wydatki na eksploatację - w porównaniu z tradycyjnymi zewnętrznymi instalacjami oświetleniowymi koszty energii ulegają obniżeniu nawet o 80 procent. Istotnie zmniejszają się również nakłady na konserwację. Ponadto, otwarte interfejsy do integracji innych rozwiązań oferują elastyczność i możliwość rozwoju w przyszłości.

Niższe koszty energii

Ekologiczne produkty

Prosty monitoring dzięki oprogramowaniu

Predictive Maintenance

Otwarte interfejsy

Bezpieczna komunikacja

Omfattende programvarefunksjoner

Wygodne sterowanie czyli większa elastyczność

Intuicyjny interfejs graficzny pozwala na szybkie i łatwe tworzenie nawet bardzo kompleksowych scenariuszy oświetleniowych. Za pomocą Google Maps poszczególne oprawy można umieścić na mapie, wyświetlać i konfigurować. Ponadto, przy minimalnym nakładzie pracy można tworzyć indywidualne grupy opraw. W razie potrzeby pozwala to na przykład na tymczasowe zwiększenie jasności nocnego oświetlenia ulicznego wokół stadionu.

Inteligentny monitoring danych obniża koszty konserwacji

System zarządzania oświetleniem zewnętrznym oferuje użytkownikowi przegląd całej instalacji oświetleniowej. Łatwe w obsłudze oprogramowanie umożliwia odczyt kompleksowych danych systemowych, np. zużycia energii, stanu, czasu i temperatury eksploatacji opraw. Wszystkie informacje przedstawione są w zrozumiały sposób. To znacznie ułatwia planowanie konserwacji oświetlenia, ponieważ system komunikuje, czy i gdzie wymagana jest ingerencja.

Inteligentne czujniki w odpowiedzi na potrzeby użytkowników

Wysokowydajne czujniki światła dziennego i detektory obecności, można bez problemu zintegrować w ramach jednego systemu. Pozwala to na przykład na realizację funkcji „światła towarzyszącego” na ulicach, ścieżkach dla pieszych, w garażach podziemnych czy na parkingach. Czujniki obecności rejestrują w ciemności moment, gdy piesi lub pojazdy wkraczają na monitorowany obszar i na krótko zwiększają intensywność oświetlenia. Sterowane czujnikami światło towarzyszące nie tylko zapewnia większe bezpieczeństwo i ułatwia orientację, ale jest też bardzo efektywne.

Możliwość rozwoju dzięki otwartemu interfejsowi

System jest wyposażony w otwarty interfejs API, za pomocą którego można w prosty sposób zintegrować nadrzędne lub podrzędne aplikacje Smart City.

Łatwa integracja w sieć za pomocą komponentu Powerline lub drogą radiową

Przy użyciu systemu zarządzania oświetleniem zewnętrznym można szybko i łatwo zintegrować instalację oświetleniową w sieć poprzez przyjazny dla użytkownika, internetowy interfejs oprogramowania. Działa on za pomocą komponentu Powerline przez sieć elektryczną lub bezprzewodowy system radiowy 2,4 GHz. Dla obu wariantów dostępne są oprawy zewnętrzne TRILUX z kontrolerem lub układem czujnikowym; do połączenia radiowego dostępna jest dodatkowo antena.

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Do komunikacji radiowej system zarządzania oświetleniem zewnętrznym TRILUX wykorzystuje technologię ZigBee w paśmie częstotliwości UHF 2,4 GHz. Standard radiowy został zaprojektowany specjalnie do wymiany danych w ramach systemu automatyki budynku i umożliwia szerokopasmową, dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym.

Wysokie bezpieczeństwo systemu i danych

Oprawy są połączone siecią typu mesh i dysponują wielostopniowym systemem zabezpieczeń, który gwarantuje wysoką bezawaryjność. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych, komunikacja jest realizowana przez protokół VPN z kluczem 128-bitowym.

Sterowanie

Wygodny w obsłudze interfejs oprogramowania gwarantuje łatwą konfigurację, sterowanie i nadzór nad pojedynczymi oprawami oraz grupami opraw. Dzięki wizualizacji sieci w oparciu o mapy Google Maps, użytkownicy mają zawsze aktualny podgląd sytuacji. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest wygodny dostęp do sieci z poziomu biura, przez internet. Ponadto, technicy serwisowi mogą również bezpośrednio na miejscu zalogować się do sieci radiowej za pomocą urządzenia Smart Device.

Monitoring danych

Maksymalna przejrzystość: system zarządzania oświetleniem zewnętrznym oferuje dostęp online do licznych parametrów eksploatacyjnych – na poziomie poszczególnych opraw, grup opraw lub całego systemu. Wiedzę dotyczącą zapotrzebowania na energię można na przykład wykorzystać do optymalizacji systemu. Oprócz tego doraźny monitoring temperatury roboczej i czasu eksploatacji, oferujący tzw. predictive maintenance (konserwację prognozowaną), pozwala przewiedzieć konieczność przeprowadzenia ewentualnych pozaplanowychprac serwisowych.

Łączenie w sieć

Łączenie opraw w sieć, konfigurację, sterowanie i nadzór instalacji oświetleniowej można realizować za pomocą komponentu Powerline lub sieci radiowej 2,4 GHz. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji, dane są przesyłane za pośrednictwem VPN z kluczem 128-bitowym. Ponadto system można zabezpieczyć kodem PIN.

Możliwość rozwoju

Możliwość integracji niemal każdego rodzaju czujnika oraz otwarty interfejs API oferują elastyczność i szansę rozwoju w przyszłości.