LiveLink Outdoor

Punkty świetlne tworzące inteligentną sieć

Wyzwanie

Decydenci wciąż wahają się przed modernizacją publicznego lub przemysłowego oświetlenia zewnętrznego. Kluczowym pytaniem jest, który system pozwala wykorzystać nie tylko potencjał oszczędności, jaki niesie technologia diodowa, ale również możliwości obecnych i przyszłych aplikacji Smart City?

Rozwiązanie  

Dzięki TRILUX LiveLink Outdoor poszczególne punkty świetlne można łatwo łączyć drogą radiową w inteligentną sieć – bez zmian budowlanych w istniejącej infrastrukturze oświetleniowej. Konfiguracja i sterowanie siecią odbywa się wygodnie poprzez komfortowe oprogramowanie sieciowe z interfejsem graficznym. LiveLink Outdoor przenosi jakość, wydajność energetyczną i elastyczność oświetlenia na nowy poziom dzięki innowacyjnym opcjom sterowania i analizy. Otwarte interfejsy gwarantują kompatybilność na przyszłość. 

Zdolność przyłączeniowa

Oszczędność energii

Korzyści przy planowaniu

Klucz do skomunikowanej przyszłości

Inteligentne sieci oświetlenia zewnętrznego są ważnym elementem inteligentnych miast, a także obszarów przybudynkowych, takich jak parkingi lub ścieżki na terenie firm. Dzięki LiveLink Outdoor można wykorzystać zalety sieciowych rozwiązań oświetleniowych. System planuje się w bardzo krótkim czasie i oferuje łatwy oraz wydajny dostęp do wielu innowacyjnych opcji sterowania i analizy.

Różne pakiety mocy – prosty wybór

Zakres zastosowania TRILUX LiveLink Outdoor można precyzyjnie dopasować do danego obszaru zastosowania. Wersja standardowa jest idealna do stref o dużym natężeniu ruchu, np. dróg głównych i drugorzędnych. System zarządzania oświetleniem Outdoor umożliwia przeglądanie, zarządzanie i konserwację całej infrastruktury oświetleniowej w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Nacisk położono na maksymalną niezawodność i łatwość konserwacji. Pakiet "Światło odpowiednie do potrzeb" został specjalnie stworzony do stref o małym natężeniu ruchu. Minimalizuje on zużycie energii przez oświetlenie bez obniżania bezpieczeństwa, na przykład poprzez czujnikowe podnoszenie poziomu ściemniania dla osób lub pojazdów w obszarze detekcji.

Możliwość rozwoju dzięki otwartemu interfejsowi

System posiada otwarty interfejs API, który umożliwia integrację aplikacji Smart City. Dzięki temu LiveLink Outdoor jest gotowe na przyszłość.

Korzyści podczas instalacji

Proste skomunikowanie drogą radiową

LiveLink Outdoor umożliwia szybką i łatwą integrację istniejących punktów świetlnych w sieć poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy. Nie ma konieczności zmiany istniejącej infrastruktury oświetleniowej, np. układania nowych przewodów. Do komunikacji system wykorzystuje technologię ZigBee w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. Ten standard radiowy został specjalnie zaprojektowany do wymiany danych w obszarach zewnętrznych i w tunelach.

Korzyści w eksploatacji

Wygodne sterowanie zapewniające większą elastyczność

Nawet w standardowej wersji LiveLink Outdoor oferuje użytkownikom główne zalety inteligentnej sieci oświetleniowej. Intuicyjny interfejs graficzny pozwala na szybkie i łatwe tworzenie nawet bardzo kompleksowych scenariuszy oświetleniowych. Za pomocą Map Google poszczególne oprawy można umieścić na mapie, wyświetlać i konfigurować. Ponadto przy minimalnym nakładzie pracy można tworzyć indywidualne grupy opraw. W razie potrzeby pozwoli to na przykład na tymczasowe zwiększenie jasności nocnego oświetlenia ulicznego wokół miejsc, w których odbywają się imprezy.

Inteligentny monitoring danych obniża koszty konserwacji

LiveLink Outdoor oferuje użytkownikowi stały wgląd w całą instalację oświetleniową. Łatwe w obsłudze oprogramowanie pozwala odczytywać kompleksowe dane systemowe, takie jak zużycie energii, stan i czas eksploatacji opraw, jak również wyświetlać je w zrozumiały sposób. To znacznie upraszcza planowanie konserwacji oświetlenia, ponieważ system proaktywnie komunikuje, czy i gdzie wymagana jest ingerencja.

Automatyczne komunikaty o usterkach i awariach – minimalne czasy reakcji

W przypadku awarii lub usterki LiveLink Outdoor wysyła na żądanie automatyczne komunikaty o usterkach do personelu serwisowego np. pocztą elektroniczną lub SMS. Gwarantuje to minimalny czas reakcji oraz maksymalne bezpieczeństwo i satysfakcję mieszkańców i użytkowników dróg.

Bezawaryjność – wysokie bezpieczeństwo systemu i danych

Oprawy są połączone samoregenerującą i samokonfigurującą się siecią typu mesh i dysponują wielostopniowym systemem zabezpieczeń, który gwarantuje wysoką bezawaryjność. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych, komunikacja jest realizowana przez protokół VPN z kluczem 128-bitowym. Dodatkowo 3-stopniowy system rezerwowy zapobiega przypadkowym wyłączeniom światła.

Światło odpowiednie do potrzeb – maksymalne bezpieczeństwo i minimalne koszty eksploatacji

W przypadku "światła odpowiedniego do potrzeb” sieć oświetleniowa ma zintegrowane czujniki. Pakiet szczególnie sprawdza się w strefach o mniejszym natężeniu ruchu, takich jak parkingi, ścieżki dla pieszych i rowerzystów lub parki. Czujniki obecności rejestrują w ciemności moment, gdy piesi lub pojazdy wkraczają na monitorowany obszar i zwiększają na krótko intensywność oświetlenia. Sterowane czujnikami światło towarzyszące nie tylko zapewnia większe bezpieczeństwo i ułatwia orientację, lecz jest też bardzo efektywne.

Dodatkowe korzyści – pomiar natężenia ruchu

Oświetlenie sterowane czujnikami umożliwia wykrywanie ruchu w strefie detekcji o każdej porze dnia i nocy. Dane te można wyświetlić w formie szczegółowej tabeli lub tzw. mapy cieplnej. Mapa cieplna ilustruje natężenie ruchu na interfejsie użytkownika Map Google i umożliwia w ten sposób łatwą i precyzyjną ocenę natężenia ruchu pojazdów i osób.

LiveLink Outdoor w standardzie na ruchliwe drogi

Wszędzie tam, gdzie występuje duży ruch osób i pojazdów, niezwykle istotne jest bezpieczeństwo. Tutaj LiveLink Outdoor oferuje szerokie możliwości. LiveLink Outdoor umożliwia nadzorowanie i zarządzanie całą infrastrukturą oświetleniową z dowolnego miejsca. 

LiveLink Outdoor "Światło odpowiednie do potrzeb" dla mniej uczęszczanych stref (parkingów lub chodników)  

Parkingi, parki, ścieżki rowerowe czy chodniki – nawet obszary o małym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego muszą być doskonale oświetlone. System oświetlenia LiveLink Outdoor zapewnia wymagane natężenie światła tylko wtedy, gdy jest ono naprawdę potrzebne. Pozwala to nie tylko zmniejszyć zużycie energii, ale również obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji. W tym celu sieć oświetleniowa wyposażona jest w czujniki wykrywające osoby i pojazdy i podnoszące poziom oświetlenia z podstawowego oszczędnego do wyższego. 

Łatwość tworzenia sieci

Łatwe łączenia punktów świetlnych drogą radiową w sieć inteligentnego oświetlenia

Prosta obsługa

Intuicyjna konfiguracja, kontrola i analiza sieci poprzez graficzny interfejs użytkownika

Rewolucyjna funkcjonalność

Innowacyjne zastosowania, takie jak sterowane oświetlenia czujnikami odpowiednio do potrzeb

Bezpieczne i przyszłościowe

Przyszłościowy charakter dzięki otwartym interfejsom

Funkcja techniczna

Skylite

 1. Bezprzewodowy sterownik oświetlenia do stref zewnętrznych
 2. Zdalne zarządzanie i sterowanie
 3. Zaawansowane procesy ściemniania i uczące się procedury oświetlenia
 4. Monitoring energii
 5. Uniwersalna kompatybilność opraw
 6. Otwarte interfejsy dla produktów innych producentów (API)
 7. Automatyczne raporty o awariach i stanie
 8. Wbudowany zegar astronomiczny z baterią podtrzymującą
 9. Bezawaryjny system 3-poziomowego backupu
 10. Wariant I: montaż wewnątrz oprawy
 11. Wariant II: montaż zewnętrzny z przewodem sieciowym i sterującym o długości 5,5 m 
 12. Samowystarczalna, samoregenerująca się sieć bezprzewodowa 2,4 GHz IEEE 802.15.4

Citysense

 1. Czujnik do stref zewnętrznych z wbudowanym bezprzewodowym sterowaniem oświetleniem
 2. Detekcja pieszych, rowerzystów i samochodów (zasięg detekcji: 4-120 km/h)
 3. Zasięg: do 15 m prawo/lewo, 9 m do przodu, 3 m do tyłu
 4. Kąt detekcji: > 270° (w zależności od średnicy masztu)
 5. Wyzwalanie 1-10 sąsiednich kontrolek (konfigurowalnych przez użytkownika)
 6. Uniwersalna kompatybilność opraw
 7. Zdalne zarządzanie i sterowanie
 8. Monitoring energii
 9. Otwarte interfejsy dla oprogramowania innych producentów
 10. Mapy cieplne służące do śledzenia obłożenia i natężenia ruchu
 11. Wbudowany zegar astronomiczny
 12. Samowystarczalna, samoregenerująca się sieć bezprzewodowa 2,4 GHz IEEE 802.15.4

Gateway

 1. Monitorowanie urządzeń i sieci w czasie rzeczywistym
 2. Różne opcje połączenia z internetem przez Ethernet, WiFi i GSM
 3. Połączenie w czasie rzeczywistym pomiędzy bramką a koncentratorem DigiHub
 4. Zdalne wykrywanie i usuwanie usterek bramki i urządzeń
 5. Bezprzewodowe aktualizacje bramki i urządzeń (oprogramowania i oprogramowania sprzętowego)
 6. Automatyczne przywracanie w przypadku połączeń mobilnych z synchronizacją czasu SNTP między bramką a urządzeniami
 7. Regularny protokół systemu operacyjnego (możliwy do wyboru przedział czasowy)
 8. Samowystarczalna, samoregenerująca się sieć bezprzewodowa 2,4 GHz IEEE 802.15.4