• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: ONDO
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=ONDO&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Projektor diodowy do hal Ondo

Prosta modernizacja oświetlenia hal

W wielu halach wciąż działa jeszcze przestarzałe i nieefektywne oświetlenie. Skutkiem tego są niepotrzebnie wysokie koszty eksploatacji i konserwacji. Dzięki Ondo LED można temu szybko i łatwo zaradzić. Ta oprawa do hal została zaprojektowana tak, aby umożliwić modernizację oświetlenia hal przemysłowych, logistycznych, magazynowych i targowych przy minimalnym nakładzie środków, oraz zagwarantować wysoką energooszczędność i niskie koszty eksploatacji. Oprawy Ondo LED mogą bezpośrednio zastąpić nie tylko lampy metalohalogenkowe i sodowe, ale również lampy rtęciowe o mocy 250 i 400 W. Jest to szczególnie korzystne z uwagi na obowiązujący od kwietnia 2015 r. w UE zakaz sprzedaży lamp rtęciowych. Jednopunktowe zwieszenie zapewnia prostą wymianę. Łatwa i szybka modernizacja jest również opłacalna, bo oszczędność na kosztach eksploatacji pozwala w krótkim czasie na amortyzację kosztów inwestycji – to czysta korzyść dla firmy.