• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/pl/produkty/c-line-led/
  • classGroupExtId: CLINELED
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=CLINELED&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Ciąg świetlny C-Line LED

Wszechstronność na całej długości

W przemyśle i handlu – dzięki modułom o długości 1720 mm C-Line LED stanowi oszczędną alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań, dzięki czemu jest optymalna do przejścia na oświetlenie diodowe.