• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: ARIMOSHCLKIT
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=ARIMOSHCLKIT&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Łatwe przejście na oświe-tlenie HCL