• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/pl/produkty/siella-led/
  • classGroupExtId: SIELLA
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=SIELLA&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Diodowa oprawa sufitowa do wbudowania Siella

Standard w oświetleniu biurowym

Oprawa Siella LED z UGR22 sprawdziła się w eksploatacji dzięki swojej energooszczędności, łatwej instalacji, przyjemnemu światłu i niskim kosztom inwestycji. Teraz TRILUX rozszerza serię Siella LED o kolejną wersję. Siella LED z UGR19 zaprojektowana została specjalnie do zgodnego z normami oświetlania miejsc pracy przy monitorach. Umożliwia to realizację oświetlenia w różnych obszarach biurowych z UGR 22 lub UGR19 przy zastosowaniu jednej tylko serii produktów. Nie tylko ułatwia to planowanie i obniża koszty realizacji, ale też zapewnia jednorodny, estetyczny wygląd sufitów. Dzięki temu stanowi ona idealne rozwiązanie standardowe do nowoczesnego oświetlenia biur.