• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: VALINEO
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=VALINEO&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Podstawowe rozwiązanie projektowe w postaci oświetlenia płaszczyznowego

Idealne rozwiązanie dla biur: oprawa Valineo LED punktuje istotnymi w postępowaniach przetargowych parametrami - wydajnośią energetyczną i trwałością, a dzięki prostej instalacji i strumieniowi świetinemu na poziomie 4000 lm sprawdza się podczas modernizacji, nie wymagając projektowania na nowo.